غنوش خرید از صف ف قیمت : 10810 ( -1.99% ) پایانی :

خگستر رو دیروز و در صف فروش می‌فروختند! خسته نباشی گرگ وال استریت! مفاخر فروشنده قوی قیمت : 51300 ( 2.91% ) پایانی : 51250

نماد : ولانا قیمت خرید : 13950 ؛ -0.78 % قیمت پایانی: 13930 -0.92 % حجم مع

✅ نماد : ولانا
قیمت خرید : 13950 ؛ -0.78 %
قیمت پایانی: 13930 -0.92 %
حجم معاملات: 2903902
——————-
بیشترین قیمت 10 روز : 14690
کمترین قیمت 10 روز : 13440
———————–
نسبت حجم ماهانه : 8.33 ⚠️ حجم مشکوک 1، روزقبل
قدرت خریدار: 1.09
ورود/خروج پول : 0 میلیون تومان
سرانه خرید: 318 میلیون ریال
Vb: 319👀Vs: 291
———————-
برآیند حقوقی: 0.0%
——————-
S1: 5160 🔥 pivot: 9925⚡️ R1: 19850
روند رنج: -پول هوشمند: ✔️
————————–
کیجنسن : 12345🔺
تنکنسن : 14065➖
CCI: 59🔺 | TSI🔻|0.33،0.46
RSI : 75.56 🔺
MFI : 62.79 🔺
William : -5 🔺
st 0 : 40.8 👀 RV : 62
———————-
حدضررنوسانی = 12823
حمایت: 1000000000000000000|™|مقاومت: 11200
——————
تابلو: 65 | تکنیکال: 35 | ⭐
————————–
✅ حجم مشکوک پیشرفته
زمان1401/2/26،‏ 9:14:16

مفاخر فروشنده قوی قیمت : 51300 ( 2.91% ) پایانی :

✅مفاخر فروشنده قوی

💰 قیمت : 51300 ( 2.91% )
💰 پایانی : 51250 ( 2.81% )
📈بیشترین قیمت 10 روز : 60450 ریال
📉کمترین قیمت 10 روز : 48100 ریال
🔍CCI: 11 🔺 | RSI : 52.16 🔻
🔍Williams : -16 🔺
🔍MFI : 38.42 🔻 | RV : 9
⛔️S1: 16950 🔥 pivot: 38700⚡️ R1: 77400⚡️⚡️ R2: 99150
⛔️حدضررنوسانی = 44271 ریال
—————————-

🛎تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه 
👥 تعداد فروشنده داغ : 1 نفر
💳فروش هر نفر 🙁 844 ) میلیون تومان
💵 خروج پول داغ 🙁 844 ) میلیون تومان

⚖ نسبت حجم به ماه : 0.15 | VP: -692T
🔥 حجم مشکوک : ندارد
💰سرانه خرید : 162 میلیون﷼
🏋کاهش 🔴 -32.29% قدرت 0.65
—————————–
تابلوی سهم | چارت سهم
—————————–
⏳زمان 1401/2/26،‏ 9:16:08

🆔

نماد : سیتا قیمت خرید : 11940 ؛ 3.56 % قیمت پایانی: 12060 4.6 % حجم معاملا

✅ نماد : سیتا
قیمت خرید : 11940 ؛ 3.56 %
قیمت پایانی: 12060 4.6 %
حجم معاملات: 11179173
——————-
بیشترین قیمت 10 روز : 12100
کمترین قیمت 10 روز : 10090
———————–
نسبت حجم ماهانه : 1.46 ⚠️ حجم مشکوک 1،2، روزقبل
قدرت خریدار: 1.84
ورود/خروج پول : -2978 میلیون تومان
سرانه خرید: 278 میلیون ریال
Vb: 594👀Vs: 221
———————-
برآیند حقوقی: 22.1%
——————-
S1: 9460 🔥 pivot: 10780⚡️ R1: 12100
روند رنج: 1 پول هوشمند: —
————————–
کیجنسن : 10610🔺
تنکنسن : 11095🔺
CCI: 165🔻 | TSI🔺|0.62،0.49
Macd 🔺 | signal 🔺 | histogram🔺
RSI : 77.33 🔺
MFI : 78.34 🔺
William : 0 🔺
st 0 : 100 👀 RV : 99
———————-
حدضررنوسانی = 11616
حمایت: 8020|™|مقاومت: 10890
——————
تابلو: 50 | تکنیکال: 75 | ⭐⭐
———————————–
✅ جادوگر هوشمند
زمان1401/2/26،‏ 9:17:07

خگستر رو دیروز و در صف فروش می‌فروختند!
خسته نباشی گرگ وال استریت!😉

سرود افزایش سرانه خرید قیمت : 22130 ( -0.67% ) پایانی : 222

✅سرود افزایش سرانه خرید

💰 قیمت : 22130 ( -0.67% )
💰 پایانی : 22260 ( -0.09% )
📈بیشترین قیمت 10 روز : 22610 ریال
📉کمترین قیمت 10 روز : 20350 ریال
🔍CCI: -41 🔺 | RSI : 47.86 🔺
🔍Williams : -10 🔺
🔍MFI : 77.51 🔺 | RV : 90
⛔️S1: 9795 🔥 pivot: 17498⚡️ R1: 34995⚡️⚡️ R2: 42698
⛔️حدضررنوسانی = 13091 ریال
—————————-

🛎تعداد هشدار خرید  :   ( 0 ) مرتبه 
👥 تعداد خریدار حقیقی : 2 نفر
💳 خرید هر نفر 🙁 59 ) میلیون تومان
💵 ورود پول 🙁 118 ) میلیون تومان

⚖ نسبت حجم به ماه : 0.12 | VP: -23T
🔥 حجم مشکوک : 4
💰سرانه خرید : 124 میلیون﷼ ∆ ( 56 %)
🏋افزایش 🟢 74.63% قدرت 1.17
—————————–
تابلوی سهم | چارت سهم
—————————–
⏳زمان 1401/2/26،‏ 9:25:07

🆔

بالبر افزایش سرانه خرید قیمت : 32160 ( 1.23% ) پایانی : 319

✅بالبر افزایش سرانه خرید

💰 قیمت : 32160 ( 1.23% )
💰 پایانی : 31950 ( 0.57% )
📈بیشترین قیمت 10 روز : 33100 ریال
📉کمترین قیمت 10 روز : 29420 ریال
🔍CCI: 80 🔺 | RSI : 63.84 🔺
🔍Williams : -25 🔺
🔍MFI : 53.99 🔻 | RV : 79
⛔️S1: 26975 🔥 pivot: 30038⚡️ R1: 32875⚡️⚡️ R2: 35938
⛔️حدضررنوسانی = 30631 ریال
—————————-

🛎تعداد هشدار خرید  :   ( 0 ) مرتبه 
👥 تعداد خریدار حقیقی : 4 نفر
💳 خرید هر نفر 🙁 32 ) میلیون تومان
💵 ورود پول 🙁 128 ) میلیون تومان

⚖ نسبت حجم به ماه : 0.17 | VP: 20T
🔥 حجم مشکوک : ندارد
💰سرانه خرید : 86 میلیون﷼ ∆ ( 42 %)
🏋افزایش 🟢 63.53% قدرت 1.39
—————————–
تابلوی سهم | چارت سهم
—————————–
⏳زمان 1401/2/26،‏ 9:25:09

🆔

غنوش خرید از صف ف قیمت : 10810 ( -1.99% ) پایانی :

✅غنوش خرید از صف ف

💰 قیمت : 10810 ( -1.99% )
💰 پایانی : 10580 ( -4.08% )
📈بیشترین قیمت 10 روز : 11360 ریال
📉کمترین قیمت 10 روز : 8650 ریال
🔍CCI: 125 🔻 | RSI : 75.82 🔻
🔍Williams : -24 🔺
🔍MFI : 68.35 🔻 | RV : 64
⛔️S1: 7590 🔥 pivot: 9475⚡️ R1: 11090⚡️⚡️ R2: 12975
⛔️حدضررنوسانی = 10304 ریال
—————————-

🛎تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه 
👥 تعداد خریدار حقیقی : 6 نفر
💳 خرید هر نفر 🙁 83 ) میلیون تومان
💵 ورود پول 🙁 498 ) میلیون تومان

⚖ نسبت حجم به ماه : 0.34 | VP: -977T
🔥 حجم مشکوک : ندارد
💰سرانه خرید : 135 میلیون﷼ ∆ ( undefined %)
🏋افزایش 🟢 3.37% قدرت 0.92
—————————–
تابلوی سهم | چارت سهم
—————————–
⏳زمان 1401/2/26،‏ 9:26:04

🆔