شفاف سازی جالب غبشهر افزایش نرخ های جهانی روغن خام به مراتب بیشتر از افزایش

‌عرضه اولیه ددانا تکرار رونق تورمی بورس؟ صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 نامه جالب مرغداران با بالارفتن قیمت مرغ بازار کشش لاز

تکرار رونق تورمی بورس؟

صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد
دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

تکرار رونق تورمی بورس؟ صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 26 اردیبهشت 140
تکرار رونق تورمی بورس؟ صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 26 اردیبهشت 140

شفاف سازی جالب غبشهر افزایش نرخ های جهانی روغن خام به مراتب بیشتر از افزایش نرخ فروش محصولات بوده و منجر به کاهش حاشیه سود از 25 درصد به 12 درصد شده است.

شفاف سازی جالب غبشهر افزایش نرخ های جهانی روغن خام به مراتب بیشتر از افزایش
شفاف سازی جالب غبشهر افزایش نرخ های جهانی روغن خام به مراتب بیشتر از افزایش

نامه جالب مرغداران با بالارفتن قیمت مرغ بازار کشش لازم را ندارد

نامه جالب مرغداران با بالارفتن قیمت مرغ  بازار  کشش لازم را ندارد
نامه جالب مرغداران با بالارفتن قیمت مرغ بازار کشش لازم را ندارد

‌عرضه اولیه ددانا

‌عرضه اولیه ددانا
‌عرضه اولیه ددانا

زراعت احتیاطی که دیروز خدمتون عرض شد

گروه # زراعت بدون شرح

گروه  زراعت بدون شرح
گروه زراعت بدون شرح