ثبت‌نام جدید یارانه‌ها به‌زودی آغاز می‌شود سخنگوی دولت: از سال 1393 ثبت‌نا

ثبت‌نام جدید یارانه‌ها به‌زودی آغاز می‌شود سخنگوی دولت: از سال 1393 ثبت‌نام جدیدی برای دریافت یارانه صورت نگرفته، این عقب‌ماندگی باید جبران شود. مرد

📍نمای ابتدایی بازار سهام

مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی

نمای ابتدایی بازار سهام مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی
نمای ابتدایی بازار سهام مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی

ثبت‌نام جدید یارانه‌ها به‌زودی آغاز می‌شود سخنگوی دولت: از سال 1393 ثبت‌نا

ثبت‌نام جدید یارانه‌ها به‌زودی آغاز می‌شود

🔹سخنگوی دولت: از سال 1393 ثبت‌نام جدیدی برای دریافت یارانه صورت نگرفته، این عقب‌ماندگی باید جبران شود.

🔹مردم بابت این موضوع نگرانی نداشته باشند زیرا دولت می‌داند چه کسانی یارانه دریافت نکرده‌اند.

🔹در این مرحله مردم فعلا درخواست خود را ثبت می‌کنند و در مرحله بعد به موارد درخواستی به‌صورت جزئی رسیدگی می‌شود.

🔹ممکن است دهک‌بندی‌ها در طول زمان تغییر پیدا کند و امکان بازبینی باز هم وجود خواهد داشت.

مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی