قیمت دلار هم اکنون به شدت افزایشی می باشد سایت دلار ریت داره لحظه ای قیمت م

قیمت دلار هم اکنون به شدت افزایشی می باشد سایت دلار ریت داره لحظه ای قیمت میزنه . 28,140 معامله فردایۍهرات 1000م این اعداد برای جاماندها از خرید هست

این اعداد برای جاماندها از خرید هستن برسه میخریم برای سقف جدید که اعلام میکنم

28,140 معامله فردایۍهرات 1000م

قیمت دلار هم اکنون به شدت افزایشی می باشد سایت دلار ریت داره لحظه ای قیمت میزنه .

امیدوارم آنلاین باشید مطلع شوید