انصافا اگه کسی نمیخره دیگه سهمی نگیم کلر – آپدیت 13% سود و شکست مقاومت. در

انصافا اگه کسی نمیخره دیگه سهمی نگیم ساینا 40% سود و همچنان صف خرید 6+ مدیریت - آپدیت 51% بازدهی. صف خرید سنگین سهم اهداف بعدی در چارت مشخصه آ س پ هن

مدیریت – آپدیت
51% بازدهی.
صف خرید سنگین سهم 😍
اهداف بعدی در چارت مشخصه ✅

مدیریت - آپدیت 51% بازدهی. صف خرید سنگین سهم  اهداف بعدی در چارت مشخصه
مدیریت – آپدیت 51% بازدهی. صف خرید سنگین سهم اهداف بعدی در چارت مشخصه

ثتران
8% تا اینجا
همچنان جذاب

ثتران 8% تا اینجا همچنان جذاب
ثتران 8% تا اینجا همچنان جذاب

چفیبر – آپدیت
14% تا اینجا و در آستانه صف خرید
همچنان منفیهاش پیشنهاد بررسی

چفیبر - آپدیت 14% تا اینجا و در آستانه صف خرید همچنان منفیهاش پیشنهاد بررسی
چفیبر – آپدیت 14% تا اینجا و در آستانه صف خرید همچنان منفیهاش پیشنهاد بررسی

وملی – آپدیت
14% طی 5 روز
و در آستانه صف خرید
کیا خریدن؟

وملی - آپدیت 14% طی 5 روز و در آستانه صف خرید کیا خریدن؟
وملی – آپدیت 14% طی 5 روز و در آستانه صف خرید کیا خریدن؟

کلر – آپدیت
13% سود و شکست مقاومت.
در آستانه صف خرید
منفیهاش تا 9300 پولبک به مقاومت شکسته شده و فرصت خریده.

کلر - آپدیت 13% سود و شکست مقاومت. در آستانه صف خرید منفیهاش تا 9300 پولبک
کلر – آپدیت 13% سود و شکست مقاومت. در آستانه صف خرید منفیهاش تا 9300 پولبک

آ س پ
هنوز حد ضرر نزده و واکنش خوبی داشته فعلا
هنوز جذابه برای بررسی و کف قیمتیه ✅

ساذری – آپدیت
37% بازدهی شارپ از محدوده مورد نظر ✅

ساذری - آپدیت 37% بازدهی شارپ از محدوده مورد نظر
ساذری – آپدیت 37% بازدهی شارپ از محدوده مورد نظر

ثتران 3 میلیون صف خرید
خیلی تاکید کردیم روش

کیا خریدنش؟

💥 انصافا اگه کسی نمیخره دیگه سهمی نگیم

اکثر سهام گروه ساختمانی جای خیلی خوبی هستن و میتونن ورود پول خیلی خوبی داشت

💥 اکثر سهام گروه ساختمانی جای خیلی خوبی هستن و میتونن ورود پول خیلی خوبی داشته باشن.
از این گروه آ س پ و ثنوسا و ثتران و ثبهساز و کرمان و وتوس رو بررسی کردیم که اکثرا بازدهی خوبی داشتن و الانم هنوز جای خوبی هستن و جای رشد خوبی دارن.

و همچنین ثرود و وآذر که تکسهمای کانال بودن که بالای 100 و 200 درصد رشد کردن از زمان معرفی و الان مناسب ورود نیستن ولی اگر کسی داره با حد ضرر نگه داره.

اگه سهمی رو امروز معرفی کنم و شارپ 100% بده حتی یک نفر هم تشکر نمیکنه. نمون

💥 اگه سهمی رو امروز معرفی کنم و شارپ 100% بده حتی یک نفر هم تشکر نمیکنه. نمونش زیاده توی کانال.
ولی فقط کافیه یه سهمی رو معرفی کنیم و 4 روز درجا بزنه یا دو درصد بره توو ضرر. هزار نفر پیام میدن که آی ضرر کردیم آی بدبخت شدیم آی سهمتو خالی کردی و…
انصافا چرا اینجوریه؟

ساینا 40% سود
و همچنان صف خرید 6+