انس طبق پیش بینی با نرخ فروش برخورد کرد وکادو خلاصه تحلیل بنیادی مهمترین

با توجه به نرخ فروش و شرایط تحلیل انس، پیش بینی میگردد انس امروز خود را به محدوده قیمتی 1799 برساند.در حال حاصر انس در قیمت 1809 معامله میشود. این مسا

با توجه به نرخ فروش و شرایط تحلیل انس، پیش بینی میگردد انس امروز خود را به

با توجه به نرخ فروش و شرایط تحلیل انس، پیش بینی میگردد انس امروز خود را به محدوده قیمتی 1799 برساند.در حال حاصر انس در قیمت 1809 معامله میشود. این مساله در صورت شکست این محدوده با واکنش شدیدی همراه خواهد شد و ممکن است نشان از حرکت نزولی دیگری در انس تا محدوده های قبلی شود.

بیتکوین نیز پیش بینی میگردد بازگشتی به محدوده 33 هزار دلار داشته باشد.

⚒وکادو
📌خلاصه تحلیل بنیادی

▫️ مهمترین شرکتهای پرتفوی بورسی وکادو عبارت است از:
کپرور، کطبس، کمنگنز و کفپارس.

▪️ این شرکت در حال حاضر با نسبت P/NAV برابر 47% در حال معامله است.

وکادو خلاصه تحلیل بنیادی   مهمترین شرکتهای پرتفوی بورسی وکادو عبارت است از:
وکادو خلاصه تحلیل بنیادی مهمترین شرکتهای پرتفوی بورسی وکادو عبارت است از:

انس طبق پیش بینی با نرخ فروش برخورد کرد🙏