ثپردیس دومین صف خرید متوالی ومهان 430 تومان معرفی شد که 32% تااین قیمت(560ت

سیتا حوالی 880 معرفی شد امرزو 1200 چند درصد ؟ دوستان همگی خسته نباشید تنها ID مورد تایید برای دریافت شرایط کانال خصوصی

⛟ “واچ لیست “

📆دوشنبه

💐26 اردیبهشت ماه 💐
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✪ خمحرکه
✪ مرقام
✪ ثپردیس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🦅
—————————–

خودرویی ها بررسیشون کنید

نماد ذوب
حوالی صفر تابلو
“بررسی میانمدتی “

دتولید
به سمت صف خرید بعدی✋❤️

دتولید به سمت صف خرید بعدی
دتولید به سمت صف خرید بعدی

ثپردیس
دومین صف خرید متوالی ✋❤️❤️❤️

ثپردیس دومین صف خرید متوالی
ثپردیس دومین صف خرید متوالی

کسرام 👑

یک قدمیه دومین تارگت (630 تومان )😉✌️🔥

کسرام یک قدمیه دومین تارگت (630 تومان )
کسرام یک قدمیه دومین تارگت (630 تومان )

خمحرکه 👑

تا اینجا 59% بازدهی خالص✋❤️❤️

همچنان جا داره تارگت های بالاتری رو تاچ کنه👑
توصیه به نگهداری✅

خمحرکه تا اینجا 59% بازدهی خالص   همچنان جا داره تارگت های بالاتری رو
خمحرکه تا اینجا 59% بازدهی خالص همچنان جا داره تارگت های بالاتری رو

ددام 👑
همچنان صعودی ✋👑

اوایل سیگنال گفتیم خبر فاند داره ✅
هر وقت زمانش شد اینجا اعلام میکنیم 😉

خرید در کانال خصوصی 820 تومان 🔥🔥❤️

ددام همچنان صعودی اوایل سیگنال گفتیم خبر فاند داره هر وقت زمانش شد اینجا
ددام همچنان صعودی اوایل سیگنال گفتیم خبر فاند داره هر وقت زمانش شد اینجا

✋❤️❤️

سرچشمه (VIP) 🔱

حجم صف خرید 4 برابر مبنا ✅

ما اینجوری سهم معرفی میکنیم
سیگنال کمتر برای بازدهی بیشتر 😉✋

دومین صف خرید متوالی 🔥🔥

سرچشمه (VIP) حجم صف خرید 4 برابر مبنا ما اینجوری سهم معرفی میکنیم سیگنال
سرچشمه (VIP) حجم صف خرید 4 برابر مبنا ما اینجوری سهم معرفی میکنیم سیگنال

ومهان
430 تومان معرفی شد
که 32% تااین قیمت(560تومان ) بازدهی داشته
در حال حاضر درگیر مقاومت مهمیه که دیر یا زود این مقاومت هم رد میکنه ✅

برای دوستانی که نگهداری میکنن :
هدف این سیگنال بالاتر از سقف تاریخیشه(845) ✋❤️

ومهان 430 تومان معرفی شد که 32% تااین قیمت(560تومان ) بازدهی داشته در حال ح
ومهان 430 تومان معرفی شد که 32% تااین قیمت(560تومان ) بازدهی داشته در حال ح

تکمبا 👑
دیروز راجبش صحبت کردیم
موج اول 45% بازدهی گرفتیم ❤️

گفتیم مقاومت 475 تومن هم رد میشه برای اهداف بالاتر😉

مطمئن باشید در حال حاضر هیچ تیمی با دقت وکیفیت ما فعالیت نداره 👑👑

حتی اون پکیج فروش هایی که ادعای کله گندگیشون میاد✋💚

تکمبا دیروز راجبش صحبت کردیم موج اول 45% بازدهی گرفتیم گفتیم مقاومت 475 ت
تکمبا دیروز راجبش صحبت کردیم موج اول 45% بازدهی گرفتیم گفتیم مقاومت 475 ت

تایرا 👑
1425 تا 1450 خریدیم برای هدف 2000 تومان ✋

دیروز هدف 2000 تومن تاچ شد و برای اهداف بالاتر اماده شده❤️❤️

بازدهی فعلی : 37%

دوستانی که این نماد رو دارن با حدضرر 2000 همچنان نگهداریش کنن ✅❤️

تایرا 1425 تا 1450 خریدیم برای هدف 2000 تومان دیروز هدف 2000 تومن تاچ شد
تایرا 1425 تا 1450 خریدیم برای هدف 2000 تومان دیروز هدف 2000 تومن تاچ شد

👑👑👑

ذوب ✋ رنج پنج درصدی تو پنج دقیقه ❤️❤️

ذوب رنج پنج درصدی تو پنج دقیقه
ذوب رنج پنج درصدی تو پنج دقیقه

سغدیر
معرفی حوالی 1100
امروز 1400 ✋❤️

تو اون شرایط کمتر کانالی جرات سیگنال کردنشو داشت 😉✌️

سغدیر معرفی حوالی 1100 امروز   1400  تو اون شرایط کمتر کانالی جرات سیگ
سغدیر معرفی حوالی 1100 امروز 1400 تو اون شرایط کمتر کانالی جرات سیگ

بترانس
نمادی که بعداز معرفی گفتیم مستعد رشده
تا امروز 53 % بازدهی داشته ✅

هنوز تارگت فعال داره و توصیه میکنیم نگهداریش کنید✋✅

هدف مهم 2888 ریال ✋❤️

بترانس نمادی که بعداز معرفی گفتیم مستعد رشده تا امروز 53 % بازدهی داشته
بترانس نمادی که بعداز معرفی گفتیم مستعد رشده تا امروز 53 % بازدهی داشته

شاید الان بهتر متوجه ارزش همین یه دونه پست بشید 😉✌️

دونماد مستعد رشدی که معرفی کردیم 👑
یکی 85% بازدهی شارپ (خگستر)👑
یکی هم فعات 53% بازدهی(بترانس ) 👑✋

سیتا
حوالی 880 معرفی شد🔥
امرزو 1200

چند درصد ؟😉

سیتا حوالی 880 معرفی شد امرزو 1200 چند درصد ؟
سیتا حوالی 880 معرفی شد امرزو 1200 چند درصد ؟

سغدیر هم تو کد به کد و ورود بازیگر شناسایی شد✋❤️

فروی
قیمت سیگنال 1645 تومان ✋

گفتیم در آینده نزدیک جز سهام شارپیه کاناله 😉✌️
امروز صف خرید بعدی 1868 تومان 🔱👑

فروی یکی از سهام خوش آتیه ✋👑
01/02/26

فروی قیمت سیگنال 1645 تومان گفتیم در آینده نزدیک جز سهام شارپیه کاناله  ا
فروی قیمت سیگنال 1645 تومان گفتیم در آینده نزدیک جز سهام شارپیه کاناله ا

ذوب
اولین روز سیگنال +4 ✋

(سیگنال مشترک)
خرید در خصوصی 270 تومان 👑
عمومی امروز محدوده 300تومان 👑

فقط پیشنهاد به میانمدتی ها بدون توجه به نوسانات قیمت برای یه بازدهی عالی ✋
01/02/26

ذوب اولین روز سیگنال +4 (سیگنال مشترک) خرید در خصوصی 270 تومان عمومی امر
ذوب اولین روز سیگنال +4 (سیگنال مشترک) خرید در خصوصی 270 تومان عمومی امر

✾دوستان همگی خسته نباشید👑 🦅
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

✾تنها ID مورد تایید برای دریافت شرایط کانال خصوصی :

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️