میهن این سهم راگذاشتم واسه اخر بازار که خستگی را از تن تون بیرون کنه غشوکو

غشوکو دیروز در صف فروش و امروز در صف خرید تابلوی خوبی داره سرانه خرید امروز 65 میلیون توصیه میکنم فعلا نفروشید احتمالا روند صعودی ادامه داره، اما برای

تجلی بعد از معامله 338 میلیون سهم به صف خرید 116 میلیونی رسید

تجلی بعد از معامله 338 میلیون سهم به صف خرید 116 میلیونی رسید
تجلی بعد از معامله 338 میلیون سهم به صف خرید 116 میلیونی رسید

انرژی دومین صف خرید

انرژی دومین صف خرید
انرژی دومین صف خرید

غشوکو دیروز در صف فروش و امروز در صف خرید تابلوی خوبی داره
سرانه خرید امروز 65 میلیون
توصیه میکنم فعلا نفروشید احتمالا روند صعودی ادامه داره،
اما برای محافظت از سودتون حد ضرر را بالا بیارید

غشوکو دیروز در صف فروش و امروز در صف خرید تابلوی خوبی داره سرانه خرید امروز
غشوکو دیروز در صف فروش و امروز در صف خرید تابلوی خوبی داره سرانه خرید امروز

قشرین
نسبت به این سهم خوش بین هستم
برسی کنید

غبهار
این سهم از کفش کلهم اجمعین 25 درصد بالا امده
اختلافش با سقف پارسال 356 درصد
اینم بماند یادگار

غبهار این سهم از کفش کلهم اجمعین 25 درصد بالا امده اختلافش با سقف پارسال 35
غبهار این سهم از کفش کلهم اجمعین 25 درصد بالا امده اختلافش با سقف پارسال 35

بکاب

بکاب از این کنج خارج بشه روند شارپی میگیره
✅خرید : محدوده 6800 تومان

↗️ اهداف 9100_10900 تومان

⛔حد ضرر: 6400 تومان

بکاب بکاب از این کنج خارج بشه روند شارپی میگیره خرید : محدوده 6800 تومان
بکاب بکاب از این کنج خارج بشه روند شارپی میگیره خرید : محدوده 6800 تومان

میهن
این سهم راگذاشتم واسه اخر بازار که خستگی را از تن تون بیرون کنه

میهن این سهم راگذاشتم واسه اخر بازار که خستگی را از تن تون بیرون کنه
میهن این سهم راگذاشتم واسه اخر بازار که خستگی را از تن تون بیرون کنه