غالبرواچ ولملت محدوده ورود310 اهداف 335 365 410 حدضرر270 زبینا زیرصفرواچ گر

گروه زراعت با توجه به حذف ارز 4200تومانی زیر نظر زماهان زشگزا زمگسا و.... 10 میل صف خرید برو برا تعریف کن برا بچه محلات خاهن ریز ریز پله دوم اوناییم ک

🔰آگهی عرضه اولیه:

🔰نام شرکت: سیمان آبیک

🔰نماد: سآبیک

🔰زمان: چهارشنبه 01/02/28

آگهی عرضه اولیه:  نام شرکت: سیمان آبیک  نماد: سآبیک  زمان: چهارشنبه 01/02/2
آگهی عرضه اولیه: نام شرکت: سیمان آبیک نماد: سآبیک زمان: چهارشنبه 01/02/2

گروه زراعت با توجه به حذف ارز 4200تومانی زیر نظر
زماهان
زشگزا
زمگسا
و….

15
اسفند
هر کدوم‌حداقل 50 تا اومدن بالا از کل بازار چن روز جلوتریم؟

کی بی سی
محدوده ورود920 ب پایین خرید ب صورت پله ای

اهداف985
1045
حدضرر840

اوان منفی 5 زیر نظر

شوینده واچ

ولملت
محدوده ورود310
اهداف
335
365
410
حدضرر270

ولملت محدوده ورود310 اهداف 335 365 410 حدضرر270
ولملت محدوده ورود310 اهداف 335 365 410 حدضرر270

✅❤️😉

خلنت
واچ

ثالوندواچ

✅❤️

ومدیر
محدوده ورود410
اهداف
430
470
510
حدضرر350

ومدیر محدوده ورود410 اهداف 430 470 510 حدضرر350
ومدیر محدوده ورود410 اهداف 430 470 510 حدضرر350

این نماد طبق همین تحلیل همچنان خرید پله ای
ومدیر

چن بار گفتم بخر
صف فوق سنگین
ومدیر

زبینا
زیرصفرواچ

غالبرواچ

ثشاهد
محدوده ورود970
اهداف
1080
1160
1240
حدضرر840

ثشاهد محدوده ورود970 اهداف 1080 1160 1240 حدضرر840
ثشاهد محدوده ورود970 اهداف 1080 1160 1240 حدضرر840

چطوره؟
ثشاهد؟

کلر محدوده 9100 ب پایین فردا فقط پله اول میخریم

دو روز 12 درصد
زیبا نیست؟
کلر

دروز واچ

تاکید مجددد ت سبد داشته باشید
خاهن

10 میل صف خرید
برو برا تعریف کن برا بچه محلات
خاهن

ریز ریز پله دوم
اوناییم ک ندارن پله اول
پلاست

صف؟😂😂😂

سغدیر
1250 ب پایین پله ای بخرید
تاکید میکنم پله ای تک سهم نشید و خرید حتما پله ای
غیر این‌عمل‌کردی خودت ضرر میکنی

رسید بالای 1400😉😉