+1.3 کارمزد رو داده و میتونید نگهدارید گروه ساختمانی تحرکات دیده میشه یکی ی

کالا صف خرید من فروختم 8 درصد سود نوش جان +1.3 کارمزد رو داده و میتونید نگهدارید وساپا فروش 5.6 سود خالص هر دو صف خرید فروش با خود دوستان چه رنجی زدن

هوا هوای بهار است و باده باده‌ی ناب
به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب
در این پیاله ندانم چه ریختی، پیداست
که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب…

👤فریدون مشیری

صبح بخیر🌹
بریم برا رصد بازار
📅دوشنبه 26 اردیبهشت

هوا هوای بهار است و باده باده‌ی ناب به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب در ا

هر دو صف خرید
فروش با خود دوستان🌹🙌

کالا صف خرید
من فروختم
8 درصد سود🌹
نوش جان

وساپا
فروش 5.6 سود خالص🌹👌

غصینو صف فروش
پله اول خوبه برا خرید

رفقا وقتی صف خرید و مثبت 6 بود اعلام فروش کردم
خودمم نوشتم فروش!
بعد سهم الان دو درصد افت کرده میای سوال میکنی میگی بفروشم یا نه؟😶

من دیگه حرفی ندارم!

گروه ساختمانی

تحرکات دیده میشه

یکی یکی دارن صف میشن

+4 فروش با خودتون👌

صف خرید

هستیم باهاش فعلا

تو سودیم نیم درصد

هستم باهاش
کم خریدم

چه رنجی زدن رو شبریز

سمگا در حال رنج
+2.2
ما از قبل داریم و خریدمون 5 درصد تو سوده

اردر 10400 اضافه کردم

فجهان صفر تابلو
3575
واچ

حقش منفی یک هم خوبه

5 اردر تا صف خرید
نوش جان 🌹🙌

+1.3 کارمزد رو داده و میتونید نگهدارید