تجلی در تایم 1 ساعته شرایط فعلا برای سهم مساعد است. مشارکت سهامداران ، در د

ثمسکن همچنان شرایط خوبی برای سهم از دیدگاه تکنیکال متصوریم... تجلی در تایم 1 ساعته شرایط فعلا برای سهم مساعد است. مشارکت سهامداران ، در دومین عرضه اول

ثمسکن
همچنان شرایط خوبی برای سهم از دیدگاه تکنیکال متصوریم…

ثمسکن همچنان شرایط خوبی برای سهم از دیدگاه تکنیکال متصوریم...
ثمسکن همچنان شرایط خوبی برای سهم از دیدگاه تکنیکال متصوریم…

تجلی
در تایم 1 ساعته
شرایط فعلا برای سهم مساعد است.

تجلی در تایم 1 ساعته شرایط فعلا برای سهم مساعد است.
تجلی در تایم 1 ساعته شرایط فعلا برای سهم مساعد است.

مشارکت سهامداران ، در دومین عرضه اولیه عمومی قرن 1 میلیون و 661 هزار و

♦️👈 مشارکت سهامداران ، در دومین عرضه اولیه عمومی قرن

🔴🔵⚫️👈1 میلیون و 661 هزار و 607 نفر، خریدار عرضه اولیه سهم ددانا

🔷👈 به گزارش کانال عرضه اولیه، در جریان عرضه اولیه سهم ” ددانا ” به همه کدهایی (نفر) که در سقف قیمتی سفارش گذاشتند تعداد 200 سهم کامل رسیده است. اما با توجه به اینکه تعداد سفارش دهندگان در سقف قیمتی به میزان فروش عرضه نرسیده بود سهم با قیمت پایینتر طبق اولویت از سقف به کف تسهیم شده است که در نهایت قیمت میانگین موزون سهم (قیمت پایانی)؛ 27/886 ریال بسته شد تا از فردا از این قیمت کشف شده؛ شاهد معاملات آن باشیم. (به زبان ساده تر؛ همه سهام ددانا در سقف قیمتی معامله نشده چرا که میزان سفارشات در سقف؛ به اندازه میزان عرضه نبوده است.)

🔷👈 دومین عرضه اولیه بازار سرمایه ایران در سال 1401 (که بین عموم سهامداران انجام شد) با عرضه 5 % از سهام شرکت داروسازی دانا در بازار دوم فرابورس انجام گرفت که در این عرضه، یک میلیون و 742 هزار و 344 نفر مشارکت داشتند که 1 میلیون و 661 هزار و 607 کد (نفر)، موفق به خرید این سهم شدند که در مقایسه با آخرین عرضه اولیه سهم اسیاتک که قریب به 1 میلیون و 580 هزار و 132 کد معاملاتی مشارکت داشتند؛ حدود 70 هزار نفر بیشتر مشارکت در خرید داشتند.

🔷👈 آخرین رکورد مشارکت سهامداران در عرضه اولیه، مربوط به سهم بپیوند می باشد که 5 میلیون و 570 هزار و 981 کد (نفر)، خریدار عرضه اولیه این سهم بودند.

کانال عرضه اولیه