تملتح بازگشایی نماد معاملاتی (تملتح) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی حق ت

سبزوا توقف نماد (سبزوا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سبزوا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن به اطلاع می‌رسان

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن به اطلاع می‌رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال خواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9903، تسه9904، تسه9905 و تسه9906 مشمول محدودیت مذکور نمی‌باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 560 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- تقاضیان خرید می بایست محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجر بوریست متقاضیان محترم مفاد اطلاعیه شماره 3682/الف/01 مورخ 1401/02/10 این شرکت را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 07:45 کانال ناظر بازار

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی به اطلاع می‌رساند

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی به اطلاع می‌رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1)اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می‌باشد. 2)محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است. 3)محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی به مدت 4 ماه خواهد بود.متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به طلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 و اطلاعیه شماره 2553/الف/99 مورخ 1399/12/10 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 07:45 کانال ناظر بازار

تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه پیرو اطلاعیه شماره 3405/الف/00

تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه پیرو اطلاعیه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 این شرکت، به اطلاع می رساند، حجم مبنای نماد معاملاتی (شسم1) از امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 براساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 07:46 کانال ناظر بازار

فافزا توقف نماد (فافزا1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نم

فافزا توقف نماد (فافزا1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فافزا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت فولاد افزا سپاهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 08:00 کانال ناظر بازار

وایران توقف نماد (وایران1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع

وایران توقف نماد (وایران1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایرانیان (وایران1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 08:00 کانال ناظر بازار

ومشان توقف نماد (ومشان1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نم

ومشان توقف نماد (ومشان1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ومشان1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت س. فنی و مهندسی مشانیر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 08:00 کانال ناظر بازار

کاما توقف نماد (کاما1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرس

کاما توقف نماد (کاما1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت باما (کاما1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 08:00 کانال ناظر بازار

ثنور توقف نماد (ثنور1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد م

ثنور توقف نماد (ثنور1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثنور1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری کوه نور متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/2/19 08:00 کانال ناظر بازار

تمحرکه توقف نماد (تمحرکه1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند:

تمحرکه توقف نماد (تمحرکه1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تمحرکه1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت ماشین سازی نیرو محرکه متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 08:31 کانال ناظر بازار

معاملات بورس انرژی ایران – بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدی

معاملات بورس انرژی ایران – بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدین‌وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می‌رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401/03/18در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401/02/23در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی گشایش می‌یابند. مدیریت عملیات بازار 01/2/19 08:36 کانال ناظر بازار

ارمغان اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان

ارمغان اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان) به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/66267 مورخ 1398/07/16 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان(ارمغان)، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه است، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل قیمت مبنای آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1401/02/15 مبلغ 170 ریال بوده که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذالام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 08:37 کانال ناظر بازار

نگین اطلاعیه مظنه های خرید و فروش بازارگردانی صندوق نگین شهر ری (نگین) به

نگین اطلاعیه مظنه های خرید و فروش بازارگردانی صندوق نگین شهر ری (نگین) به اطلاع می رساند، با توجه به اعلام بازارگردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری(نگین) از تاریخ 1401/02/17 تا 1401/02/22 مظنه های خرید و فروش بازارگردان به شرح زیر می باشد: مظنه خرید بازارگردان: 51،830 ریال و مظنه فروش بازارگردان 53،380 ریال. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 08:40 کانال ناظر بازار

معاملات بورس انرژی ایران – بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدی

معاملات بورس انرژی ایران – بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدین‌وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می‌رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401/02/23در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401/03/18در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی گشایش می‌یابند. مدیریت عملیات بازار 01/2/19 08:51 کانال ناظر بازار

شبهرن توقف نماد (شبهرن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع می

شبهرن توقف نماد (شبهرن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت نفت‌ بهران‌ (شبهرن1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 09:03 کانال ناظر بازار

افرا توقف نماد (افرا1) به دلیل افزایش قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی به اط

افرا توقف نماد (افرا1) به دلیل افزایش قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی به اطلاع میرساند نماد معاملاتی (افرا1) به دلیل افزایش قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 09:03 کانال ناظر بازار

غدام توقف نماد (غدام1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت به اطلاع فعالین

غدام توقف نماد (غدام1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت به اطلاع فعالین محترم بازار میرساند نماد معاملاتی شرکت خوراک‌ دام‌ پارس‌ (غدام1) با توجه به افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال، نفطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 09:03 کانال ناظر بازار

شوینده توقف نماد (شوینده1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت به اطلاع فع

شوینده توقف نماد (شوینده1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت به اطلاع فعالین محترم بازار میرساند نماد معاملاتی شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر (شوینده1) با توجه به افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال، نفطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 09:03 کانال ناظر بازار

دکیمی توقف نماد (دکیمی1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت به اطلاع فعال

دکیمی توقف نماد (دکیمی1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت به اطلاع فعالین محترم بازار میرساند نماد معاملاتی شرکت کیمیدارو (دکیمی1) با توجه به افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال، نفطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 09:05 کانال ناظر بازار

سفانو سرود کلوند دسبحانح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سفانو)،(سرود)،(کلوند)،

سفانو سرود کلوند دسبحانح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سفانو)،(سرود)،(کلوند)،(دسبحانح) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان فارس نو(سفانو)، سیمان شاهرود(سرود)، کاشی و سرامیک الوند(کلوند)، حق تقدم استفاده نشده شرکت سبحان دارو(دسبحانح) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 09:13 کانال ناظر بازار

غزر کسعدی وپاسار بازگشایی نمادهای معاملاتی(غزر)،(کسعدی)،(وپاسار) به اطلاع

غزر کسعدی وپاسار بازگشایی نمادهای معاملاتی(غزر)،(کسعدی)،(وپاسار) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های زر ماکارون(غزر)، کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی(کسعدی)، بانک پاسارگاد(وپاسار) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 09:15 کانال ناظر بازار

وایران وصندوق کاما بازگشایی نمادهای معاملاتی(وایران)،(وصندوق)،(کاما) به ا

وایران وصندوق کاما بازگشایی نمادهای معاملاتی(وایران)،(وصندوق)،(کاما) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های لیزینگ ایرانیان(وایران)، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(وصندوق)، باما(کاما)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 09:21 کانال ناظر بازار

زاگرس بازگشایی نماد معاملاتی (زاگرس1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شر

زاگرس بازگشایی نماد معاملاتی (زاگرس1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف)، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 09:41 کانال ناظر بازار

لازما بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (لازما1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد م

لازما بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (لازما1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش (لازما1) پس از عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/06/31، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 آماده انجام معامله است. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات،‌ انجام معاملات در نماد مذکور به‌صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 09:42 کانال ناظر بازار

سشمال بازگشایی نماد معاملاتی (سشمال) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت

سشمال بازگشایی نماد معاملاتی (سشمال) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت سیمان شمال(سشمال)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام با شماره پیگیری 878651 مورخ 1401/02/18،با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد.ضروری است سرمایه‌گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام ،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال(codal.ir)که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 09:50 کانال ناظر بازار

ثامید توقف نماد (ثامید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع می

ثامید توقف نماد (ثامید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت توسعه و عمران امید (ثامید1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 10:12 کانال ناظر بازار

حگهر عرضه اولیه سهام به روش حراج در نماد معاملاتی (حگهر1) به اطلاع می رسا

حگهر عرضه اولیه سهام به روش حراج در نماد معاملاتی (حگهر1) به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3696/الف/01 مورخ 1401/02/11 این شرکت، فردا سه شنبه مورخ 1401/02/20 تعداد 444,000,000 سهم از سهام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار اول فرابورس ایران در نماد معاملاتی (حگهر1) به روش حراج به سرمایه گذاران واجد شرایط، عرضه می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 10:20 کانال ناظر بازار

حکشتی توقف نماد (حکشتی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع می

حکشتی توقف نماد (حکشتی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 10:53 کانال ناظر بازار

حآسا ولبهمن بازگشایی نمادهای معاملاتی (حآسا1) و (ولبهمن1) به اطلاع می‌رسا

حآسا ولبهمن بازگشایی نمادهای معاملاتی (حآسا1) و (ولبهمن1) به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت‌ آسیا سیر ارس (حآسا1) و شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات،‌ در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نماد مذکور به‌صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 11:01 کانال ناظر بازار

سبزوا توقف نماد (سبزوا1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد

سبزوا توقف نماد (سبزوا1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سبزوا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سیمان لار سبزوار متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 11:03 کانال ناظر بازار

حبندر بازگشایی نماد معاملاتی (حبندر1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شر

حبندر بازگشایی نماد معاملاتی (حبندر1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حبندر1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 11:04 کانال ناظر بازار

رانفور رتاپ فلوله حتوکا توقف نمادهای معاملاتی(رانفور)،(رتاپ)،(فلوله)،(حتوک

رانفور رتاپ فلوله حتوکا توقف نمادهای معاملاتی(رانفور)،(رتاپ)،(فلوله)،(حتوکا) به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های خدمات انفورماتیک(رانفور)، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ)، لوله و ماشین سازی ایران(فلوله)، حمل و نقل توکا(حتوکا)جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:10 کانال ناظر بازار

دزهراوی سبجنو توقف نمادهای معاملاتی(دزهراوی)،(سبجنو) به اطلاع می رساند،در

دزهراوی سبجنو توقف نمادهای معاملاتی(دزهراوی)،(سبجنو) به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های داروسازی زهراوی(دزهراوی)، سیمان بجنورد(سبجنو)جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:13 کانال ناظر بازار

غگرجی بازگشایی نماد معاملاتی(غگرجی) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت

غگرجی بازگشایی نماد معاملاتی(غگرجی) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت بیسکویت گرجی(غگرجی)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:19 کانال ناظر بازار

قثابت بازگشایی نماد معاملاتی (قثابت) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت

قثابت بازگشایی نماد معاملاتی (قثابت) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان(قثابت)با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:21 کانال ناظر بازار

زپارس بازگشایی نماد معاملاتی (زپارس) به اطلاع میرساند؛ نماد معاملاتی شرکت

زپارس بازگشایی نماد معاملاتی (زپارس) به اطلاع میرساند؛ نماد معاملاتی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس(زپارس) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و تغییر موضوع فعالیت شرکت و همچنین با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:22 کانال ناظر بازار

وسین بازگشایی نماد معاملاتی (وسین1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

وسین بازگشایی نماد معاملاتی (وسین1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه سینا(وسین1) پس از به تنفس خوردن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 11:23 کانال ناظر بازار

ساروم بازگشایی نماد معاملاتی (ساروم) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی سیما

ساروم بازگشایی نماد معاملاتی (ساروم) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی سیمان ارومیه(ساروم)پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:24 کانال ناظر بازار

تملتح بازگشایی نماد معاملاتی (تملتح) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی حق ت

تملتح بازگشایی نماد معاملاتی (تملتح) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت تامین سرمایه بانک ملت(تملتح)جهت عرضه 277.947.386 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر 400.000 عدد،>آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف > حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت >. همچنین کارگزار خریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمندست کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:28 کانال ناظر بازار

حفارس بازگشایی نماد معاملاتی (حفارس) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرک

حفارس بازگشایی نماد معاملاتی (حفارس) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(حفارس)با توجه به برگزاری مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه و عمومی عادی به طور فوق‌العاده مبنی بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه‌گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع،اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:32 کانال ناظر بازار

شرنگی تمدید دوره بازارگردانی در نماد معاملاتی (شرنگی1) به اطلاع می‌رساند؛

شرنگی تمدید دوره بازارگردانی در نماد معاملاتی (شرنگی1) به اطلاع می‌رساند؛ براساس اطلاعیه ‌شماره 3712/الف/01 مورخ 1401/02/18 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (شرنگی1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج تمدید می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 11:34 کانال ناظر بازار

غگیلا توقف نماد معاملاتی (غگیلا1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ش

غگیلا توقف نماد معاملاتی (غگیلا1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21 در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 متوقف می‌شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 11:43 کانال ناظر بازار

سارومح بازگشایی نماد معاملاتی (سارومح) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی حق

سارومح بازگشایی نماد معاملاتی (سارومح) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سیمان ارومیه(سارومح)با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 11:44 کانال ناظر بازار

سفاسی توقف نماد معاملاتی (سفاسی1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ف

سفاسی توقف نماد معاملاتی (سفاسی1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فارسیت اهواز (سفاسی1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21 ، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 متوقف میشود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 12:16 کانال ناظر بازار

شاوان توقف نماد معاملاتی (شاوان1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پ

شاوان توقف نماد معاملاتی (شاوان1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21 ، در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 متوقف میشود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 12:17 کانال ناظر بازار

بازگشت کانال شخصی خان دایی نوسانگیر خان دایی نوسانگیر لینک ورود

بورس کالا: اطلاعیه در خصوص گواهی سپرده شیشه به اطلاع فعالان بازار می رساند

بورس کالا: اطلاعیه در خصوص گواهی سپرده شیشه به اطلاع فعالان بازار می رساند با توجه به مشکل فنی رخ داده در برخی از نمادهای گواهی سپرده شیشه، امکان انجام معاملات در نمادهای ذیل در روز سه شنبه مورخ 1401/02/20 از ساعت 12:45 امکان پذیر می باشد. گواهی شیشه فلوت5سفیدA لیا؛گواهی شیشه فلوت10سفیدA لیا؛ گواهی شیشه فلوت5سفیدAآسا؛ گواهی شیشه فلوت5سفیدBآسا؛ گواهی شیشه فلوت10سفیدAکاوه؛ گواهی شیشه فلوت10سفیدBکاوه؛ گواهی شیشه فلوت5سفیدAکاوه؛گواهی شیشه فلوت5سفیدBکاوه؛ گواهی شیشه فلوت6سفیدAکاویان؛ گواهی شیشه فلوت6سفیدBکاویان؛ گواهی شیشه فلوت6سفیدAکاوه 01/2/19 13:32 کانال ناظر بازار

ثنور توقف نماد (ثنور1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد م

ثنور توقف نماد (ثنور1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثنور1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری کوه نور متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/2/19 13:49 کانال ناظر بازار

فافزا توقف نماد (فافزا1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نم

فافزا توقف نماد (فافزا1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فافزا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت فولاد افزا سپاهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 14:07 کانال ناظر بازار

قثابت توقف نماد (قثابت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع می

قثابت توقف نماد (قثابت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 14:20 کانال ناظر بازار

تفارس توقف نماد (تفارس1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد

تفارس توقف نماد (تفارس1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تفارس1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/2/19 14:44 کانال ناظر بازار

در خصوص تغییر واحد پایه سفارش در نمادهای معاملاتی اوراق با درآمد ثابت به ا

در خصوص تغییر واحد پایه سفارش در نمادهای معاملاتی اوراق با درآمد ثابت به اطلاع می رساند؛ براساس اطلاعیه ‌شماره 3709/الف/01 مورخ 1401/02/18 این شرکت، واحد پایه سفارش (LOT) در تمامی اوراق با درآمد ثابت (اوراق بدهی) از روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21 در نماد معاملاتی نرمال به 100 و در نماد معاملاتی خرده فروشی به 1 تغییر خواهد یافت. لذا ضروری است کارگزاران محترم اقدامات لازم برای ایجاد دسترسی به بازار خرده فروشی برای نمادهای موضوع اطلاعیه مذکور را در بستر معاملات برخط و برخط گروهی فراهم نمایند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 14:50 کانال ناظر بازار

تفارس توقف نماد (تفارس1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد

تفارس توقف نماد (تفارس1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تفارس1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/2/19 14:54 کانال ناظر بازار

فروسیل رضه اولیه سهام به روش حراج در نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌

فروسیل رضه اولیه سهام به روش حراج در نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3699/الف/01 مورخ 1401/02/11 این شرکت، روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21 تعداد 40,000,000 سهم از سهام شرکت فروسیلیسیم خمین (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد معاملاتی (فروسیل1) به روش حراج به سرمایه‌گذاران واجد شرایط، عرضه می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 14:59 کانال ناظر بازار

ولملت مداران بترانس سشرق اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(ولملت)،(

ولملت مداران بترانس سشرق اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(ولملت)،(مداران)،(بترانس)،(سشرق) به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های واسپاری ملت(ولملت)،داده پردازی ایران(مداران)،ایران ترانسفو(بترانس)،سیمان شرق(سشرق)در روز جاری دوشنبه مورخ 1401/02/19 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/2/19 16:18 کانال ناظر بازار

تفیرو عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (تفیرو1) به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 در نماد معاملاتی (تفیرو1)‌ موردتأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 16:53 کانال ناظر بازار

نبروج عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (نبروج1) به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 در نماد معاملاتی (نبروج1)‌ موردتأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 16:53 کانال ناظر بازار

شتهران عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (شتهران1) به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1401/02/19 در نماد معاملاتی (شتهران1)‌ موردتأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/19 16:54 کانال ناظر بازار