شپاکسا در حوالی حمایت 260 در حال معامله می باشد. و امکان بازی در این محدوده

فولاد واچ لیست بلند مدت دوستان بلند مدتی و بنیادی کار برای ورود جدید سهام فولاد هم در یک ناحیه رنج (TR) قرار دارد. بعد از ورود قوی به کانال 1300 میتون

شپاکسا در حوالی حمایت 260 در حال معامله می باشد. و امکان بازی در این محدوده

شپاکسا

در حوالی حمایت 260 در حال معامله می باشد. و امکان بازی در این محدوده دور از انتظار نیست…
(البته حجم های خوبی معامله شده و شاید بازی کوتاه باشد)

سهامداران میان مدتی نگهداری می‌کنند تا به اهداف بالاتر برسند✅

در این محدوده امکان بازی بازیگران را داریم یا شکست های جعلی یا حمایت قوی به سمت هدف✅

01/02/26
🛅@buy_bourse

فولاد واچ لیست بلند مدت دوستان بلند مدتی و بنیادی کار برای ورود جدید سهام ف

فولاد
واچ لیست
بلند مدت

دوستان بلند مدتی و بنیادی کار برای ورود جدید
سهام فولاد هم در یک ناحیه رنج (TR) قرار دارد.
بعد از ورود قوی به کانال 1300 میتونن یک پله ورود کنند.✅

هدف اصلی :1600 و 1900 الی 2000 و سقف قبلی حوالی 2400

بلند مدتی و بنیادی اینگونه هست که شاید رشدهای سریع نداشته باشیم ولی به قولی سهام پدر، مادر دار خرید میکنی برای سرمایه گذاری سالهای آینده….

01/02/26
🛅@buy_bourse