کالا صف خرید شاخص داره خودشو گرم میکنه برا شکست 1600 ? این حجم از فروش حقوق

دزهراوی اگه منفی داد نزدیک به 500 بردارید مقداری فعلا امکان یه عقب نشینی تا 500 و حتی زیر 500 رو داره ! تپکو هم هر روز تقریبا صف خرید هست تابلو 190 سه

شاخص داره خودشو گرم میکنه برا شکست 1600 ?

البته بنام خدا و سهم طلایی صف خرید 😁👌

دوستان منفی های گروه غذایی به شدت واچ
به نظرم ماکزیمم یه فرصت اصلاح 20 درصدی بدن !
شایدم ندن 😉

سهم سوپر طلایی مشغول رنج کشی

این کاملا فرصت خریده دوستان 👌

کالا از دیروز 13 درصد اومد بالا 😉

در آستانه صف خرید +6

کالا صف خرید 🌹🌺

دزهراوی
اگه منفی داد نزدیک به 500 بردارید مقداری
فعلا امکان یه عقب نشینی تا 500 و حتی زیر 500 رو داره !

خگستر

تابلو 405
در استانه +6 شدن

غپینو ریسک بالا
300 خرید
امکان نوسان هست

سهم طلایی صفش ریخت
طبق عادت باز باید صف بشه
ببینم عهد شکنی میکنه یا بازم صف میبنده ؟

سهم طلایی صف خرید
نوش جان اعضای ویژه با صف خرید های بی پایان این سهم 🌹🌺

غپینو از منفی 4 اومد منفی 1
😉

ثنوسا واچ بین 510 تا 500 راه داد سوار شین
تا 540 قابلیت نوسان داره

غپینو باز اومد روی منفی 5.5

ریسک بالا

اما خرید حوالی 300 و حتی زیر 300

ثنوسا صف خرید شد
سیگنالمون کمی پایین تر بود 🙄

غپینو صف فروش میتونید بردارید
منفی های فرداش هم ریسک معاملاتیش پایین تر از امروز هست

در کل طی دو سه روز آینده برخواهند گشت گروه غذایی

خگستر 100 میلیون صف خرید
چه شکاری کردیم 🌺

تپکو هم هر روز تقریبا صف خرید هست
تابلو 190

این حجم از فروش حقوقی این سهم در کف؟چرا واقعا؟