تغییرات بیشترین و کمترین قیمتها در صرافی ابان تتر زنجان بیخودی نبود که

تغییرات بیشترین و کمترین قیمتها در صرافی ابان تتر زنجان بیخودی نبود که پیشنهاد برسی و خرید ندادم از 330 و امروز 400 فعلا جایی نرفته میرسلیم: مد

تغییرات بیشترین و کمترین قیمتها در صرافی ابان تتر

تغییرات    بیشترین و کمترین قیمتها در صرافی ابان تتر
تغییرات بیشترین و کمترین قیمتها در صرافی ابان تتر


زنجان

✍بیخودی نبود که پیشنهاد برسی و خرید ندادم از 330 و امروز 400 فعلا جایی نرفته

میرسلیم:
🔹مدعیان باز نشدن ایربگ ها، خودشان در تصادفات مقصرند
🔹 باز نشدن ایربگ 100 خودرو بین 900 هزار آمار ناچیزی است
🔹خودرو‌های داخلی لج خودروسازان خارجی را در آورده اند