شاخص زراعت بدون نیاز به توضیح خاصی فردا کندل برگشتی در این گروه زده خواهد ش

شاخص موادغذایی منفی شدن گروه کاملا منطقیست زیرا به مقاومت در تایم هفتگی برخورد کرده. با توجه به زاویه تند حرکتی بیش از 45 درجه احتمال شکست مقاومت بسیا

با توجه به منفی بودن گروه زراعت و گروه مواد غذایی به جز قند و شکر، برخودمون لازم دونستیم که بررسی این دو گروه رو انجام بدیم.👇🏻

شاخص زراعت

بدون نیاز به توضیح خاصی فردا کندل برگشتی در این گروه زده خواهد شد و از پس فردا مجدد حرکت صعودی رو آغاز خواهند کرد.

روند کلیت گروه کاملا صعودیست مگر دو خط قرمز و آبی شکسته شود که در این صورت اعلام میکنیم.

شاخص زراعت بدون نیاز به توضیح خاصی فردا کندل برگشتی در این گروه زده خواهد ش
شاخص زراعت بدون نیاز به توضیح خاصی فردا کندل برگشتی در این گروه زده خواهد ش

شاخص موادغذایی منفی شدن گروه کاملا منطقیست زیرا به مقاومت در تایم هفتگی برخ

شاخص موادغذایی

منفی شدن گروه کاملا منطقیست زیرا به مقاومت در تایم هفتگی برخورد کرده.

با توجه به زاویه تند حرکتی بیش از 45 درجه احتمال شکست مقاومت بسیار بالاست و پس از چند روز استراحت مجدد میتواند برای شکست به سمت مقاومت حرکت کند، فعلا روند صعودیست.

در این روزای استراحت سهم های جامانده غذایی میتوانند رشد بهتری نسبت به بقیه سهم های رشد کرده داشته باشند.

لیست سهم های جامانده

با رشد روز افزون قیمت مواد غذایی فروش با یکی دو روز منفی شدن منطقی و تحلیلی نیست!

شاخص موادغذایی منفی شدن گروه کاملا منطقیست زیرا به مقاومت در تایم هفتگی برخ
شاخص موادغذایی منفی شدن گروه کاملا منطقیست زیرا به مقاومت در تایم هفتگی برخ