رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس امروز با 10

رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس امروز با 10 هزار و 820 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 583 هزار واحد صعود کرد. شاخص کل

رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس امروز با 10

♦️رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس در پایان معاملات امروز

🔹شاخص کل بورس امروز با 10 هزار و 820 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 583 هزار واحد صعود کرد.

🔹شاخص کل با معیار هم وزن هم 4252 واحد افزایش یافت و رقم 449 هزار و 224 واحد را ثبت کرد.

🔹در این بازار 875 هزار معامله به ارزش 66 هزار و 191 میلیارد ریال انجام شد.

رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس شاخص کل بورس امروز با 10 هزار و 820 واحد افزایش
رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس شاخص کل بورس امروز با 10 هزار و 820 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 583 هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 4252 واحد افزایش یافت و رقم 449 هزار و 224 واحد را ثبت کرد. در این بازار 875 هزار معامله به ارزش 66 هزار و 191 میلیارد ریال انجام شد.