جامعه این سوال را مطرح می کند که ذخایر بیت کوین Terra کجا رفته است. از ژانو

جامعه این سوال را مطرح می کند که ذخایر بیت کوین Terra کجا رفته است. از ژانویه، لونا فاندیشن گارد (LFG) بیش از 3.5 میلیارد دلار ذخایر بیت کوین، آوالانچ

جامعه این سوال را مطرح می کند که ذخایر بیت کوین Terra کجا رفته است. از ژانو

جامعه این سوال را مطرح می کند که ذخایر بیت کوین Terra کجا رفته است.

از ژانویه، لونا فاندیشن گارد (LFG) بیش از 3.5 میلیارد دلار ذخایر بیت کوین، آوالانچ، LUNA و UST ذخیره کرده بود تا در صورت از دست دادن UST، آنها را جایگزین کند. تا روز سه‌شنبه، ذخایر LFG خالی شد و تقریباً 750 میلیون دلار بیت‌کوین به یک آدرس جدید ارسال شد و سپس 930 میلیون دلار در عصر همان روز از چندین کیف پول مرتبط با LFG به همان آدرس ارسال شد. این مجموع 52189 بیت کوین، سپس از آدرس جدید به یک حساب واحد در جمینی منتقل شد. این اقدام حدود 28205 بیت کوین را در ذخیره LFG باقی گذاشت که به حسابی در Binance منتقل شد.

در حال حاضر، مطمئن نیستیم که آیا آن حساب‌های Gemini و Binance برای بازخرید UST فروخته شده‌اند یا خیر. با این حال، نمی توان تحقیقات بیشتری درباره این که آیا آن بیت کوین ها فروخته شده اند یا به کیف پول های مختلف تحت کنترل LFG منتقل شده اند، انجام داد.

جامعه آشکارا سؤالات خود را مطرح می کند و خوایتار شفافیت بیشتر است، اما حتی چهار روز پس از سقوط این ارز، هنوز از دو کوون و تیم ترا خبری نیست.

جامعه این سوال را مطرح می کند که ذخایر بیت کوین Terra کجا رفته است. از ژانو
جامعه این سوال را مطرح می کند که ذخایر بیت کوین Terra کجا رفته است. از ژانو