زگلدشت محدوده 10900 به دید برج 6 گین 100% برج 6 بالای 2500 هر برگ سهم و مید

اینجا عرض کردم چه کسی روی این سهم فعال شده نصف شناوری سهم دست به دست شده طی امروز و دیروز خاذین عرض کرده بودم حرف ها برای گفتن داره خاذین قفل صف خرید

تلیسه چرچیل

تلیسه  چرچیل
تلیسه چرچیل

دلار سبزه فـردایی 28,400 معامله شد

تابلوی امروز تکسهم مد نظر

تابلوی امروز تکسهم مد نظر
تابلوی امروز تکسهم مد نظر

اینجا عرض کردم چه کسی روی این سهم فعال شده

حجم صف خرید امروز تکسهم مد نظر

حجم صف خرید امروز تکسهم مد نظر
حجم صف خرید امروز تکسهم مد نظر

زدشت 88% سود محقق شد چرچیل تحقق سود های 100% مختص چرچیل هست ولاغیر

زدشت 88% سود محقق شد چرچیل تحقق سود های 100% مختص چرچیل هست ولاغیر
زدشت 88% سود محقق شد چرچیل تحقق سود های 100% مختص چرچیل هست ولاغیر

وپسا چرچیل

وپسا چرچیل
وپسا چرچیل

خاذین چرچیل

خاذین چرچیل
خاذین چرچیل

عمو قلرست 1500 تومنی چرچیل

عمو قلرست 1500 تومنی چرچیل
عمو قلرست 1500 تومنی چرچیل

یه دونه سهم برای اعضای محترم کانال عمومی پرزنت میشه تا لحظاتی دیگر

بمونه یادگاری برای هدف 100% تا برج 6

زگلدشت محدوده 10900 به دید برج 6 گین 100%

برج 6 بالای 2500 هر برگ سهم و میدیم دست بازار

زمگسا هم روی 1600 همه نظاره گر بودن تفاوت سهم های چرچیل اینه که فرصت ورود میده و سهم رو سر کسی خراب نمیشه و بعد محقق شدن سود مد نظر به راحتی خارج میشیم

زمگسا هم روی 1600 همه نظاره گر بودن تفاوت سهم های چرچیل اینه که فرصت ورود م
زمگسا هم روی 1600 همه نظاره گر بودن تفاوت سهم های چرچیل اینه که فرصت ورود م

این فشار فروش حق هایی هست که به سهم تبدیل شده این چند روز همشون میفروشن و پرواز این سهم شروع میشه

پتایر تکسهم کانال خصوصی

پتایر تکسهم کانال خصوصی
پتایر تکسهم کانال خصوصی

دیروز پرزنت شد در کانال خصوصی و قفل

چه کد های نام اشنایی دارن سوار میشن روی این سهم

نصف شناوری سهم دست به دست شده طی امروز و دیروز

خاک بازار چرچیل در تاریخ 18 بهمن چه گفت؟ مو به تن ادم سیخ میشه از تجربه بالای چرچیل خط اخرش درس زندگی میده سود های سنگین اینطوری محقق میشن

زگلدشت چرچیل

زگلدشت چرچیل
زگلدشت چرچیل

پتایر

پتایر
پتایر

زدشت 95% سود محقق شد صف خرید تحقق سود های 100% مختص چرچیل هست ولاغیر

خاذین عرض کرده بودم حرف ها برای گفتن داره خاذین قفل صف خرید

خاور قفل صف خرید

عمو قلرست 1500 تومنی 2400 معامله میشه صف خرید

زگلدشت و تماشا میکنن فعلا دویی بازار همیشه کج بوده…..

به زودی این پست و ریپلای میکنم

زگلدشت

زگلدشت
زگلدشت

جایی دیده بودین 120% سود محقق کنن برای اعضا اعلام خروج و سیو 120% بدن برن روی سهم کف قیمتی؟؟ تلیسه 120% سود خروج دادم رفتیم روی سهم کف قیمتی چرچیل دل بزرگی داره نه؟

جایی دیده بودین 120% سود محقق کنن برای اعضا اعلام خروج و سیو 120% بدن برن ر
جایی دیده بودین 120% سود محقق کنن برای اعضا اعلام خروج و سیو 120% بدن برن ر

تکنیکال جذاب تر از این داریم مگه؟

در مورد خاذین چی عرض کرده بودم؟؟ خاذین صف خرید

یکی از اعضای محترم که از تلیسه 120% سود گرفتن همراه چرچیل جون دلا بچه های یتیم و فراموش نکنیم

یکی از اعضای محترم که از تلیسه 120% سود گرفتن همراه چرچیل جون دلا بچه های ی
یکی از اعضای محترم که از تلیسه 120% سود گرفتن همراه چرچیل جون دلا بچه های ی

صف خرید پتایر