رئیسی: مردم در گرانی ها، احساس سختی در معیشت نکنند اگر لازم باشد برای معیش

رئیسی: مردم در گرانی ها، احساس سختی در معیشت نکنند اگر لازم باشد برای معیشت مردم از آبروی خودم هزینه خواهم کرد قیمت کالاها طوری نخواهد بود که هر کسی

رئیسی: مردم در گرانی ها، احساس سختی در معیشت نکنند اگر لازم باشد برای معیش

رئیسی: مردم در گرانی ها، احساس سختی در معیشت نکنند اگر لازم باشد برای معیشت مردم از آبروی خودم هزینه خواهم کرد قیمت کالاها طوری نخواهد بود که هر کسی بخواهد به هر قیمتی کالاها را عرضه کند؛ سازمان حمایت از مصرف کننده ملزم است که قیمت ها را اعلام کند. دولتی را تحویل گرفتم که بدهکار بود؛ مقالات آن زمان را بخوانید؛ من با علم و آگاهی به میدان آمدم. یارانه نان سنتی را به نانوایی‌ها و یارانه دارو را به‌جای واردکننده به بیمه‌ها می‌دهیم اما قیمت این کالاها تغییر نخواهد کرد