مهم ترین اخبار امروز تاریخ: سه شنبه May 10 1 ⃣ سنتیمنت اقتصادی موسسه ZEW آ

مهم ترین اخبار امروز تاریخ: سه شنبه May 10 1 ⃣ سنتیمنت اقتصادی موسسه ZEW آلمان ارز تاثیرپذیر از این خبر: EUR ساعت: 13:30 2 ⃣ چشم انداز کوتاه مدت انر

مهم ترین اخبار امروز تاریخ: سه شنبه May 10 1 ⃣ سنتیمنت اقتصادی موسسه ZEW آ

مهم ترین اخبار امروز تاریخ: سه شنبه May 10 1 ⃣ سنتیمنت اقتصادی موسسه ZEW آلمان ارز تاثیرپذیر از این خبر: EUR ساعت: 13:30 2 ⃣ چشم انداز کوتاه مدت انرژی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) ارز تاثیرپذیر از این خبر: USD ساعت: 20:30 3 ⃣ سخنرانی Waller عضو فدرال رزرو ارز تاثیرپذیر از این خبر: USD ساعت: 21:30 4 ⃣ سخنرانی Mester عضو فدرال رزرو ارز تاثیرپذیر از این خبر: USD ساعت: 23:30 افتتاح حساب در بروکر FXChoice (به زبان فارسی):

مهم ترین اخبار امروز  تاریخ: سه شنبه May 10 1 ⃣ سنتیمنت اقتصادی موسسه ZEW آ
مهم ترین اخبار امروز تاریخ: سه شنبه May 10 1 ⃣ سنتیمنت اقتصادی موسسه ZEW آ