سقوط 30 درصدی لونا در یک روز؛ هدف بعدی قیمت چیست؟ لونا، ارز دیجیتال اصلی ش

سقوط 30 درصدی لونا در یک روز؛ هدف بعدی قیمت چیست؟ لونا، ارز دیجیتال اصلی شبکه ترا (Terra)، در طول 24 ساعت گذشته حدود 30 درصد از ارزش خود را از دست دا

سقوط 30 درصدی لونا در یک روز؛ هدف بعدی قیمت چیست؟ لونا، ارز دیجیتال اصلی ش

سقوط 30 درصدی لونا در یک روز؛ هدف بعدی قیمت چیست؟ لونا، ارز دیجیتال اصلی شبکه ترا (Terra)، در طول 24 ساعت گذشته حدود 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است. این سقوط عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل فاندامنتال مرتبط با لوناست، اما آن‌طور که از نمودارها پیداست، ممکن است این ارز دیجیتال در ادامه سقوط عمیق‌تری را هم تجربه کند. جزئیات بیشتر:

سقوط 30 درصدی لونا در یک روز؛ هدف بعدی قیمت چیست؟  لونا، ارز دیجیتال اصلی ش
سقوط 30 درصدی لونا در یک روز؛ هدف بعدی قیمت چیست؟ لونا، ارز دیجیتال اصلی ش