بیت کوین تعداد آدرس هایی که مالک 1k+ سکه هستند، به کمترین میزان در یک ماه

بیت کوین تعداد آدرس هایی که مالک 1k+ سکه هستند، به کمترین میزان در یک ماه گذشته یعنی 2.245 رسیده است. پایین ترین سطح یک ماهه قبلی 2,246 در 7 می 2022

بیت کوین تعداد آدرس هایی که مالک 1k+ سکه هستند، به کمترین میزان در یک ماه

بیت کوین تعداد آدرس هایی که مالک 1k+ سکه هستند، به کمترین میزان در یک ماه گذشته یعنی 2.245 رسیده است. پایین ترین سطح یک ماهه قبلی 2,246 در 7 می 2022 بود. اتریوم تعداد آدرس هایی که شامل بیش از 1,000 سکه اند به پایین ترین حد خود در 5 سال گذشته رسیده است.

بیت کوین  تعداد آدرس هایی که مالک 1k+ سکه هستند، به کمترین میزان در یک ماه
بیت کوین تعداد آدرس هایی که مالک 1k+ سکه هستند، به کمترین میزان در یک ماه