اطلاعات بازار شاخص کل 1,537,740 2359.43 واحد منفی ارزش بازار 61,167,016 میل

اطلاعات بازار شاخص کل 1,537,740 2359.43 واحد منفی ارزش بازار 61,167,016 میلیارد ریال ارزش معاملات 28,773 میلیارد ریال حجم معاملات 4.907 میلیارد سهم ن

اطلاعات بازار شاخص کل 1,537,740 2359.43 واحد منفی ارزش بازار 61,167,016 میل

اطلاعات بازار شاخص کل 1,537,740 2359.43 واحد منفی ارزش بازار 61,167,016 میلیارد ریال ارزش معاملات 28,773 میلیارد ریال حجم معاملات 4.907 میلیارد سهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص شبریز 784 واحد مثبت فملی 603 واحد منفی شپدیس 448 واحد منفی زپارس 380 واحد مثبت فولاد 368 واحد منفی پارسان 356 واحد منفی بفجر 328 واحد مثبت بیشترین حجم معاملات شستا 484 میلیون سهم خساپا 400 میلیون سهم خودرو 190 میلیون سهم خگستر 180 میلیون سهم کرمان 147 میلیون سهم