وجامی تا میتونید از صف فروش ( جمع ) کنید با قیمت 5,035 ریال وجامی ب

وجامی ... شاخص کل دیروز با اینکه 12 هزار واحد منفی بود ولی وجامی با ( مثبت ) بکار خودش پایان داد وجامی صف فروش بلعیده شد ... تمام

وجامی … شاخص کل دیروز با اینکه 12 هزار واحد منفی بود ولی وجامی با ( مثبت ) بکار خودش پایان داد

وجامی ببینم امروز فروشنده هاش و جا میزاره یا نه ….

وجامی محدوده 500 تا 510 برای اونهاییکه این سهم و ندارن بصورت پله ایی ( پیشنهاد ) میشه ورود کنن

وجامی تو این محدوده راه داد نفری 200 هزار تا بخرید تو ( سبدتون ) داشته باشید … 500 تا 510 تومان 20/2/1401

وجامی صف فروش و بلعیدن

وجامی از صف فروش با قیمت 5,035 ریال خریدیم

وجامی تا میتونید از صف فروش ( جمع ) کنید با قیمت 5,035 ریال

وجامی صف فروش بلعیده شد … تمام حقوقی هم در حال خریدن سهم هستش