نشست فنی افتای ریاست جمهوری با مدیران فناوری اطلاعات بازار سرمایه در راستا

نشست فنی افتای ریاست جمهوری با مدیران فناوری اطلاعات بازار سرمایه در راستای تعمیق و افزایش آگاهی متولیان زیرساخت‌ها و سامانه‌های کلیدی بازار سرمایه د

نشست فنی افتای ریاست جمهوری با مدیران فناوری اطلاعات بازار سرمایه در راستا

نشست فنی افتای ریاست جمهوری با مدیران فناوری اطلاعات بازار سرمایه در راستای تعمیق و افزایش آگاهی متولیان زیرساخت‌ها و سامانه‌های کلیدی بازار سرمایه در خصوص وضعیت امنیت سایبری کشور و اتخاذ راهکارهای نوین برای مقابله با مخاطرات سایبری، نشستی با حضور نمایندگان مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با مدیران امنیت و فناوری اطلاعات شرکت‌های ارکان، تابعه و نرم افزاری بازار سرمایه در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. سلسله حوادث سایبری سال 1400 در سطح کشور با نگاهی آسیب شناسانه و با بررسی علل و منشا حملات توسط نماینده مرکز افتا ارائه شد و راهکارهای پیشگیرانه فنی جهت مصون ماندن از این حوادث مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.