گزارش بازار شاخص کل با 571.38 واحد منفی به عدد 1میلیون 539 هزارو 528 واحد

گزارش بازار شاخص کل با 571.38 واحد منفی به عدد 1میلیون 539 هزارو 528 واحد رسید ارزش بازار: 61,229,581 میلیارد ریال ارزش معاملات : 47,937 میلیارد ریا

گزارش بازار شاخص کل با 571.38 واحد منفی به عدد 1میلیون 539 هزارو 528 واحد

گزارش بازار شاخص کل با 571.38 واحد منفی به عدد 1میلیون 539 هزارو 528 واحد رسید ارزش بازار: 61,229,581 میلیارد ریال ارزش معاملات : 47,937 میلیارد ریال حجم معاملات : 8.053 میلیاردسهم تعداد نمادهای صف خرید : 154 سهم در صف خرید و تعداد 369 نماددر محدوده مثبت معاملاتی به کار خود پایان دادن تعداد نمادهای صف فروش : 31 سهم درصف فروش و تعداد 232 سهم در منفی ها به کار خود پایان دادن. نمادهای تاثیر گذار در شاخص شبریز 859 واحد مثبت ، کگل 653 واحد مثبت ، فملی 603 واحد منفی ، کچاد 508 واحد منفی ، شپدیس 371 واحد منفی ، فولاد 368 واحد منفی ، زپارس 362 واحد مثبت

گزارش بازار شاخص کل با 571.38 واحد منفی به عدد  1میلیون 539 هزارو 528 واحد
گزارش بازار شاخص کل با 571.38 واحد منفی به عدد 1میلیون 539 هزارو 528 واحد