BIMA TOKEN 10,000 عدد توکن BIMAT فقط با پرداخت کارمزد شبکه 1.38$ (Hello El

BIMA TOKEN 10,000 عدد توکن BIMAT فقط با پرداخت کارمزد شبکه 1.38$ (Hello Elon Musk!) در فاز 1 - هر تراکنش با کمک مالی به Trees.Org ساختمان BIMACredi

BIMA TOKEN 10,000 عدد توکن BIMAT فقط با پرداخت کارمزد شبکه 1.38$ (Hello El

BIMA TOKEN 10,000 عدد توکن BIMAT فقط با پرداخت کارمزد شبکه 1.38$ (Hello Elon Musk!) در فاز 1 – هر تراکنش با کمک مالی به Trees.Org ساختمان BIMACredits ارسال می کند. سکه هایی با سقف متوسط ​​بزرگ دارند که آماده همکاری با ما برای خرید اعتبارات BIMAC و کاهش مالیات کربن آنها هستند. به مرور زمان در حال ساخت پروتکلی برای کاهش تراکنش ها برای اجرای بلاک چین های بهره وری انرژی برنانه ریزی شده. 0.01 BNB = 250000 BIMAT تعداد عرضه کل فقط 10,000,000,000 سکه برای شرکت در پیش فروش یا دریافت ایردراپ لینک زیر را در قسمت DApps تراست ولت سرچ کرده و شبکه را روی حالت Smart Chain قرار دهید و روی گزینه BUY یا CLAIM کلیک کنید Link: Contract address: 0x8CBb266C28047A96Dc6Fd0Fd0450eaE10F25ae3e آموزش دریافت ایردراپ

BIMA TOKEN  10,000 عدد توکن BIMAT فقط با پرداخت کارمزد شبکه 1.38$ (Hello El
BIMA TOKEN 10,000 عدد توکن BIMAT فقط با پرداخت کارمزد شبکه 1.38$ (Hello El