سکه فردایی 13,420 معامله حباب سکه با دلار : 899,690 انس طلا : 1861.43 دلا

آبشده اتاقی ها با حد 5680 یک پله خرید میگریم با تناسب شهرتان و اتاق نوسانگیر و نقدی آبشده کف دو پله بالاتر الگو منفی فرصت ورود برای یک سقف سکه فردایی

دلاری ها یک فرصت کوتاه برای یک سقف پولبک گپ پایین فرصت ورود

دلاری ها یک فرصت کوتاه برای یک سقف پولبک گپ پایین فرصت ورود
دلاری ها یک فرصت کوتاه برای یک سقف پولبک گپ پایین فرصت ورود

آبشده کف دو پله بالاتر الگو منفی فرصت ورود برای یک سقف

آبشده کف دو پله بالاتر الگو منفی فرصت ورود برای یک سقف
آبشده کف دو پله بالاتر الگو منفی فرصت ورود برای یک سقف

جزئیات بیشتر در VIP جهت ثبت نام در VIP نقطه زنی

خالی فروشی نداریم رو خرید هامون میمونیم فعلا

دلار هرات با حد 27960 یک پله خرید میگریم با تناسب شهرتان و اتاق نوسانگیر و نقدی کارها حد 50 تومان

آبشده اتاقی ها با حد 5680 یک پله خرید میگریم با تناسب شهرتان و اتاق نوسانگیر و نقدی

فردایی هرات 28,100 خرید دلار با حد 28000 یک پله خرید میگریم برای فردا با تناسب شهرتان و اتاق نوسانگیر و نقدی کارها

سکه فردایی 13,420 معامله حباب سکه با دلار : 899,690 انس طلا : 1861.43 دلار تهران : 28,570 میخریم سکه رو اتاقی ها با حد 13400 برای فردا همگی بخرید

سکه فردایی 13,440 خرید حباب سکه با دلار : 873,052 انس طلا : 1863.8 دلار تهران : 28,640 با حد 13420 بخرید با تناسب هدف 13500

هرات امروزی 28,180 خــریـدار دلار هرات با حد 28100 یک پله خرید میگریم با تناسب شهرتان و اتاق نوسانگیر و نقدی کارها هدف 28300

سیگنال خرید امروز و رویت اهداف

سکه فردایی 13,505 معامله حباب سکه با دلار : 827,956 انس طلا : 1863.22 دلار تهران : 28,900

نمونه سیگنال های خرید دیروز برای امروز کلا رفتن تو سود خوب

28,420 معامله امروزی‌هرات 800م

برکت باشه به اعضای خصوصی جهت ثبت نام در وی ای پی نقطه زنی

مظنـہ آبشـבه پلـہ آهنے: ٤٠٠خط سود در هرات ٥٠خط سود در ابشده ٧٠خط سود در سکه