49 میلیون ایرانی سهام‌دار هلدینگ خلیج فارس هستند مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

49 میلیون ایرانی سهام‌دار هلدینگ خلیج فارس هستند مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در نشست مشترک مدیران عامل هلدینگ های پتروشیمی کشور گفت: 49 میلیون نفر سهام‌

49 میلیون ایرانی سهام‌دار هلدینگ خلیج فارس هستند مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

49 میلیون ایرانی سهام‌دار هلدینگ خلیج فارس هستند مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در نشست مشترک مدیران عامل هلدینگ های پتروشیمی کشور گفت: 49 میلیون نفر سهام‌دار هلدینگ خلیج فارس هستند. امسال 20 میلیون و 531 هزار تن تولید خواهیم داشت که حدود 11 میلیون تن فروش داخلی و بقیه خارجی خواهد بود.