حرفهای دیشب رئیس جمهور حکایت از گامی بلند و حرکتی بزرگ داشت، که قطعا موفقیت

حرفهای دیشب رئیس جمهور حکایت از گامی بلند و حرکتی بزرگ داشت، که قطعا موفقیت آن، در گرو چگونه اجرا شدنش توسط دولت است . خوب یا بد ، زشت یا زیبا ( انشال

حرفهای دیشب رئیس جمهور حکایت از گامی بلند و حرکتی بزرگ داشت، که قطعا موفقیت

حرفهای دیشب رئیس جمهور حکایت از گامی بلند و حرکتی بزرگ داشت، که قطعا موفقیت آن، در گرو چگونه اجرا شدنش توسط دولت است . خوب یا بد ، زشت یا زیبا ( انشالله که خوب و زیبا) باشد . بهر حال بار تورمی شدیدی بپا خواهد کرد. اگر برای خرج روزمره سهام می‌فروشید ، اگر به دلتان افتاده شاخص اصلاح دارد و پنج درصدی. پایینتر دوباره قدرت خرید خواهید داشت ….. بهر دلیل که می‌فروشید یادتان باشد ، حرفهای دیشب رئیس جمهور به راحتی آب خوردن رکورد 2100 شاخص را شکست، این اردیبهشت ملایم ، خرداد و تیر داغی خواهد داشت . داری نوسان میگیری ؟! نوش جان فقط مراقب باش، با این پولها جز سهام به تو چیزی نخواهند داد ، موقع ورود مجدد بپا پشت در نمونی. پرسود باشید پ.ن بهر حال با سیگنال بابات هم نه بخر ، نه بفروش. چون خودت به تنهایی باید جوابگوی سود و ضررت باشی. بورس یه نفره ترین مکان شلوغ دنیاست.