‍ ‍ گاوهای وحشی گروهی هستند که بیشتر روی سهمهای کوچیک کار می کنند اونها هم

فوق محرمانه گروه فوق حرفه ای گاوهای وحشی چهارشنبه وارد سهمی با سود 1500 درصدی می شوند لینک این گروه فقط برای دقایقی در کانال درج می شود و برای همیشه

‍ ‍ گاوهای وحشی گروهی هستند که بیشتر روی سهمهای کوچیک کار می کنند اونها هم

‍ ‍ گاوهای وحشی گروهی هستند که بیشتر روی سهمهای کوچیک کار می کنند اونها همه چیز دارند از سرمایه سنگین گرفته تا کارگزاری، صندوق و حتی نفراتی در سازمان بورس که علی رغم اینکه به کرات در چند برابر شدن نمادهایی که وارد می شدند مانند خگستر ، فرابورس، لپارس، شپارس، حکشتی، ریشمک،ورازی، ورنا خاور، … نقش اصلی را دارند ولی هیچوقت مورد بازخواست قرار نگرفتند. و اما … خبر عالی اینه که چهارشنبه استارت سهم بعدیشون که در دو ماه اخیر 93 درصد شناوری ان را جمع کرده بودند زده می شود با هدف سود 1700 درصدی ساعت 12 چهارشنبه سهم در صف خرید میلیونی قفل خواهد شد لینک گروه فقط در این کانال برای دقایقی درج خواهد شد

‍ ‍ گاوهای وحشی گروهی هستند که بیشتر روی سهمهای کوچیک کار می کنند  اونها هم
‍ ‍ گاوهای وحشی گروهی هستند که بیشتر روی سهمهای کوچیک کار می کنند اونها هم

فوق محرمانه گروه فوق حرفه ای گاوهای وحشی چهارشنبه وارد سهمی با سود 1500 درصدی می شوند لینک این گروه فقط برای دقایقی در کانال درج می شود و برای همیشه به حالت خصوصی در میاد