کانال زیر متعلق به یکی از دوستان عزیز بنده هست ایشون سبد گردان 2 تا از صن

کانال زیر متعلق به یکی از دوستان عزیز بنده هست ایشون سبد گردان 2 تا از صندوق های سرمایه گذاری هستن هر سهامی که برای صندوق میخرن رو بدون هیچ چشم داشت

کانال زیر متعلق به یکی از دوستان عزیز بنده هست ایشون سبد گردان 2 تا از صن

کانال زیر متعلق به یکی از دوستان عزیز بنده هست ایشون سبد گردان 2 تا از صندوق های سرمایه گذاری هستن هر سهامی که برای صندوق میخرن رو بدون هیچ چشم داشتی و منت در کانالشون اعلام میکنن و این باعث شد در 2 ماه گذشته بیش از 2000% سود به اعضای کانالش برسونه (میتونید سابقه شون رو چک کنید تا مطمعن بشید) کقزوی رو گفت رو 1004 ریال بخرید تا 3177 ریال رفت 212% سود قاسم رو گفت رو 2102 ریال بخرید تا 5439 ریال رفت 105% سود پسهند رو گفت رو 1500 ریال بخرید تا 4405 ریال رفت 190% سود وتجارت رو گفت رو 617 ریال بخرید تا 1300 ریال رفت 110% سود شپلی رو گفت رو 400 ریال بخرید تا 1350 ریال رفت 232% سود خپارس رو گفت رو 650 ریال بخرید تا 1357 ریال رفت 93% سود فنوال رو گفت رو 1444 ریال بخرید تا 3640 ریال رفت 150% سود کرازی رو گفت رو 1510 ریال بخرید تا 3700 ریال رفت 142% سود حپترو رو گفت رو 2100 ریال بخرید تا 4873 ریال رفت 130% سود و… ایشون هیچگونه vip ندارن 100% مورد تایید بنده هست هر روز خودم پیگیر کانالشون و تحیل هاشون هستم

در حال پاک شدن ……… عضو بشید !!!!!!