توزیع سراسری شیرخشک رژیمی از هفته گذشته سخنگوی سازمان غذا و دارو: شیرخشک‌

توزیع سراسری شیرخشک رژیمی از هفته گذشته سخنگوی سازمان غذا و دارو: شیرخشک‌های معمولی به وفور در سطح عرضه وجود داشته و دارد. علت اصلی کمبودهای مقطعی

توزیع سراسری شیرخشک رژیمی از هفته گذشته سخنگوی سازمان غذا و دارو: شیرخشک‌

توزیع سراسری شیرخشک رژیمی از هفته گذشته سخنگوی سازمان غذا و دارو: شیرخشک‌های معمولی به وفور در سطح عرضه وجود داشته و دارد. علت اصلی کمبودهای مقطعی شیرخشک‌های رژیمی، عدم تخصیص بهنگام ارز مورد نیاز واردات این فرآورده بوده است. پس از تخصیص ارز لازم، ثبت سفارش‌ها در مدت کوتاه انجام و پروسه واردات محموله شیرخشک به کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت.