حآسا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه آسیا سیر ارس دوره 12 ماهه منتهی به 14

حآسا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه آسیا سیر ارس دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

حآسا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه آسیا سیر ارس دوره 12 ماهه منتهی به 14

حآسا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه آسیا سیر ارس دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/02/17 درمحل جاده اختصاصی فولاد مبارکه – جنب شرکت فولاد مبارکه – سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود سرمایه ثبت شده: 800,000 میلیون ریال سود خالص هر سهم: 641 سود نقدی هر سهم: 130 سود انباشته پایان دوره: 848,026 میلیون ریال کانال اخبار مجامع

حآسا  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه آسیا سیر ارس دوره 12 ماهه منتهی به 14
حآسا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه آسیا سیر ارس دوره 12 ماهه منتهی به 14