لطف یکی از اعضای محترم کف بازار و شدید خریدارن اتفاقات 2 ساله پیش از رگ گرد

کف بازار و شدید خریدارن اتفاقات 2 ساله پیش از رگ گردن در بازار بورس نزدیک تر هست چرچیل 20 اردیبهشت 1401 به زودی سهم ها رشد های 100% تجربه میکنن ولی تک

کف بازار و شدید خریدارن اتفاقات 2 ساله پیش از رگ گردن در بازار بورس نزدیک تر هست چرچیل 20 اردیبهشت 1401

به زودی سهم ها رشد های 100% تجربه میکنن ولی تکسهم های پدر مادر دار ( بازیگر محور ) سود های شارپ و 200% چرچیل اطلاعاتی دریافت کرده در این خصوص به زودی به این حرف امشب پی میبرین چرچیل

لطف یکی از اعضای محترم

لطف یکی از اعضای محترم
لطف یکی از اعضای محترم

120% شارپ تو دلش داره