شبریز درباره تقسیم سود سال مالی 1400 شفاف‌سازی کرد و گفت حداقل میزان تقسیم

شبریز درباره تقسیم سود سال مالی 1400 شفاف‌سازی کرد و گفت حداقل میزان تقسیم سود همانند سال مالی قبل خواهد بود @Bourse Iran400 خلاصه بازار 1401/02/20

نمودار ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس(به همراه دو صندوق پالایش و دارا یکم) ارزش معاملات امروز 5279 میلیارد تومان کاهش 22 درصدی ارزش معاملات نسبت به روز قبل @Bourse_Iran400

نمودار ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس(به همراه دو صندوق پالایش و دارا یکم)
نمودار ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس(به همراه دو صندوق پالایش و دارا یکم)

شبریز درباره تقسیم سود سال مالی 1400 شفاف‌سازی کرد و گفت حداقل میزان تقسیم سود همانند سال مالی قبل خواهد بود @Bourse_Iran400

شبریز درباره تقسیم سود سال مالی 1400 شفاف‌سازی کرد و گفت حداقل میزان تقسیم
شبریز درباره تقسیم سود سال مالی 1400 شفاف‌سازی کرد و گفت حداقل میزان تقسیم

خلاصه بازار 1401/02/20 شاخص کل: 1,539،528 معاملات خرد سهام¹ : 56،146 میلیارد ریال تراز پول حقیقی در سهام¹ منفی 878 و در درآمدثابتها² منفی 231 میلیارد ریال سرانه خرید و فروش حقیقی: 269 در مقابل 258 میلیون ریال @Bourse_Iran400

خلاصه بازار 1401/02/20  شاخص کل: 1,539،528 معاملات خرد سهام¹ : 56،146 میلیا
خلاصه بازار 1401/02/20 شاخص کل: 1,539،528 معاملات خرد سهام¹ : 56،146 میلیا