بلومبرگ: برای اینکه مطمئن شوید اقتصاد آمریکا درگیر رکود شده تنها کافی است ن

آمریکا، اقتصاد، آمار، سیگنال، فارکس، صف فروش، گزارش، صف خرید

به نام خدا امروز: 1401 5 18 صبح همگی بخیر

▫️▫️▫️ به نام خدا ▫️▫️▫️

▪️ امروز: 1401/5/18

▪️صبح همگی بخیر🌹

🔴🔴ورنا اولین فروش حقیقی
در قیمت 5,260 ( 3.38% ) ساعت: 09:01
46نفر هر کد میانگین 189 میلیون تومان مجموعا 8,689میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.3 م.سی روز: 1.0 سرانه حقیقی: 60 م.سی روز: 33
1401/5/18 TseTmc Chart

خساپا اولین فروش حقیقیدر قیمت 1,741 ( 1.34% ) ساعت: 09:01188نفر هر کد میانگ

🔴🔴خساپا اولین فروش حقیقی
در قیمت 1,741 ( 1.34% ) ساعت: 09:01
188نفر هر کد میانگین 95 میلیون تومان مجموعا 17,935میلیون تومان
14,729 میلیون تومان توسط حقوقی خرید شد.
قدرت خریدار: 0.2 م.سی روز: 1.0 سرانه حقیقی: 25 م.سی روز: 21
1401/5/18 TseTmc Chart

🔵🔵توسن اولین خرید حقیقی
در قیمت 21,500 ( 4.88% ) ساعت: 09:03
1 نفر مجموعا 1,072میلیون تومان
قدرت خریدار: 10.8 م.سی روز: 5.0 سرانه حقیقی: 307 م.سی روز: 11
1401/5/18 TseTmc Chart

آبین اولین خرید حقیقیدر قیمت 7,050 ( 2.89% ) در صف فروش ساعت: 09:043نفر هر

سه شنبه هجده مرداد ، صف فروش

🔵🔵آبین اولین خرید حقیقی
در قیمت 7,050 ( 2.89% ) در صف فروش ساعت: 09:04
3نفر هر کد میانگین 658 میلیون تومان مجموعا 1,974میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.7 م.سی روز: 2.6 سرانه حقیقی: 105 م.سی روز: 41
1401/5/18 TseTmc Chart

نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 05 18 09:10
نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 05 18 09:10

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 05 18→ ⏰09:10

🔴🔴سیستم اولین فروش حقیقی
در قیمت 5,900 ( 0.51% ) ساعت: 09:19
1 نفر مجموعا 8,674میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.0 م.سی روز: 1.0 سرانه حقیقی: 0 م.سی روز: 13
1401/5/18 TseTmc Chart

نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 05 18 09:50
نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 05 18 09:50

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 05 18→ ⏰09:50

حتاید دومین خرید حقیقیدر قیمت 5,042 ( 5.99% ) در صف خرید ساعت: 10:082نفر هر

سه شنبه هجده مرداد ، صف خرید

🔵🔵حتاید دومین خرید حقیقی
در قیمت 5,042 ( 5.99% ) در صف خرید ساعت: 10:08
2نفر هر کد میانگین 941 میلیون تومان مجموعا 1,882میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.4 م.سی روز: 1.1 سرانه حقیقی: 52 م.سی روز: 23
1401/5/18 TseTmc Chart

🔴🔴حتاید دومین فروش حقیقی
در قیمت 5,042 ( 5.99% ) در صف خرید ساعت: 10:22
1 نفر مجموعا 1,629میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.6 م.سی روز: 1.1 سرانه حقیقی: 68 م.سی روز: 23
1401/5/18 TseTmc Chart

🔵🔵حتاید ششمین خرید حقیقی
در قیمت 5,042 ( 5.99% ) در صف خرید ساعت: 10:22
1 نفر مجموعا 1,629میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.6 م.سی روز: 1.1 سرانه حقیقی: 68 م.سی روز: 23
1401/5/18 TseTmc Chart

🔴🔴خکرمان سومین فروش حقیقی
در قیمت 3,551 ( 2.99% ) در صف خرید ساعت: 10:22
1 نفر مجموعا 1,349میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.3 م.سی روز: 1.5 سرانه حقیقی: 42 م.سی روز: 26
1401/5/18 TseTmc Chart

🔴🔴خکرمان پنجمین فروش حقیقی
در قیمت 3,551 ( 2.99% ) در صف خرید ساعت: 10:26
1 نفر مجموعا 1,067میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.1 م.سی روز: 1.5 سرانه حقیقی: 52 م.سی روز: 26
1401/5/18 TseTmc Chart

نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 05 18 10:30
نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 05 18 10:30

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 05 18→ ⏰10:30

🔴🔴سخواف اولین فروش حقیقی
در قیمت 6,660 ( 1.68% ) ساعت: 10:53
1 نفر مجموعا 1,066میلیون تومان
قدرت خریدار: 2.0 م.سی روز: 1.3 سرانه حقیقی: 45 م.سی روز: 14
1401/5/18 TseTmc Chart

🔴🔴فاذر اولین فروش حقیقی
در قیمت 1,016 ( 3.15% ) ساعت: 11:06
1 نفر مجموعا 1,219میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.6 م.سی روز: 1.3 سرانه حقیقی: 17 م.سی روز: 21
1401/5/18 TseTmc Chart

🔵🔵خاور دومین خرید حقیقی
در قیمت 1,910 ( 0.05% ) ساعت: 11:07
1 نفر مجموعا 1,091میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.9 م.سی روز: 1.5 سرانه حقیقی: 41 م.سی روز: 33
1401/5/18 TseTmc Chart

🔴🔴خاور چهارمین فروش حقیقی
در قیمت 1,910 ( 0.05% ) ساعت: 11:07
1 نفر مجموعا 1,091میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.9 م.سی روز: 1.5 سرانه حقیقی: 41 م.سی روز: 33
1401/5/18 TseTmc Chart

نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 05 18 11:10
نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 05 18 11:10

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 05 18→ ⏰11:10

When you learn to master your mind you learn to master your life.وقتی یاد ب

When you learn to master your mind you learn to master your life.وقتی یاد بگیری به ذهنت تسلط پیدا کنی، میتونی به زندگیت هم مسلط بشی. انگیزشی
When you learn to master your mind you learn to master your life.وقتی یاد بگیری به ذهنت تسلط پیدا کنی، میتونی به زندگیت هم مسلط بشی. انگیزشی

🔆 When you learn to master your mind you learn to master your life.

وقتی یاد بگیری به ذهنت تسلط پیدا کنی، میتونی به زندگیت هم مسلط بشی.
انگیزشی

اقتصاد در رکود است؛ منتظر آمار نباشید! بلومبرگ: برای اینکه مطمئن شوید اقتصا

دوشنبه هفده مرداد ، آمریکا، اقتصاد، آمار

اقتصاد در رکود است؛ منتظر آمار نباشید! بلومبرگ: برای اینکه مطمئن شوید اقتصاد آمریکا درگیر رکود شده تنها کافی است نگاهی به جست‌وجوهای گوگل بیاندازید. ه
اقتصاد در رکود است؛ منتظر آمار نباشید! بلومبرگ: برای اینکه مطمئن شوید اقتصاد آمریکا درگیر رکود شده تنها کافی است نگاهی به جست‌وجوهای گوگل بیاندازید. ه

⚠️ اقتصاد در رکود است؛ منتظر آمار نباشید!

✅ بلومبرگ: برای اینکه مطمئن شوید اقتصاد آمریکا درگیر رکود شده تنها کافی است نگاهی به جست‌وجوهای گوگل بیاندازید. همانطور که در بحران ٢٠٠٨ جستجوی کلمه رکود در گوگل افزایش یافته بود، اکنون نیز همین اتفاق تکرار شده و جستجوی کلمه رکود به شدت افزایش یافته است.

ریزالت سیگنال روزهای پنجشنبه و جمعه استار فارکس 290 پیپ سود برای دریافت اطل

دوشنبه هفده مرداد ، سیگنال، فارکس

ریزالت سیگنال روزهای پنجشنبه و جمعه استار فارکس 290 پیپ سود برای دریافت اطلاعات بیشتر به صورت کاملا رایگان به آیدی پشتیبانی پیام بدهید.
ریزالت سیگنال روزهای پنجشنبه و جمعه استار فارکس 290 پیپ سود برای دریافت اطلاعات بیشتر به صورت کاملا رایگان به آیدی پشتیبانی پیام بدهید.

🎖ریزالت سیگنال روزهای پنجشنبه و جمعه🎖

✅ استار فارکس

🔥 290 پیپ سود 🔥

🔹برای دریافت اطلاعات بیشتر به صورت کاملا رایگان به آیدی پشتیبانی پیام بدهید.👇👇👇