با صد تتر هزار تتر که نمیشه کاری کرد سود باید انقدر باشه مگه نه ⁉ بیا بهت

با صد تتر هزار تتر که نمیشه کاری کرد سود باید انقدر باشه مگه نه ⁉ بیا بهت یاد بدم چجوری ماهی بالای یک میلیارد در امد داشته باشی 20 میلیارد سود این م

سیگنال خرید بعدی بازیگر سهم گفته فردا از‌ منفی به سمت صف خرید میبرمش و حدا

سیگنال خرید بعدی بازیگر سهم گفته فردا از‌ منفی به سمت صف خرید میبرمش و حداقل تا سقف کانال بالا میریم. اسم نماد توی کانال زیر هست ( کانال برای عضویت 100 نفر از حالت خصوصی در اومده، سریع عضو شو) تبلیغات نیست جوین شین اگه دروغ بود لفت بدید کانال ویژه شما دوست عزیز که …

سیگنال خرید بعدی  بازیگر سهم گفته فردا از‌ منفی به سمت صف خرید میبرمش و حدا
سیگنال خرید بعدی بازیگر سهم گفته فردا از‌ منفی به سمت صف خرید میبرمش و حدا

با صد تتر هزار تتر که نمیشه کاری کرد سود باید انقدر باشه مگه نه ⁉ بیا بهت یاد بدم چجوری ماهی بالای یک میلیارد در امد داشته باشی

با صد تتر هزار تتر که نمیشه کاری کرد  سود باید انقدر باشه مگه نه ⁉  بیا بهت
با صد تتر هزار تتر که نمیشه کاری کرد سود باید انقدر باشه مگه نه ⁉ بیا بهت

20 میلیارد سود این ماهمون بود (688,000) بیا تو چنل بهت بگم چیکار کنی