نه دلار رایگان میدیم، و نه سیگنال هایی میدیم که توی یک ساعت12000000پیپ سود

سیگنالاش حرف نداره جوین بده نه دلار رایگان میدیم، و نه سیگنال هایی میدیم که توی یک ساعت12000000پیپ سود بدند، نه چیزی برای فروش داریم، و نه قفل وی ای پ

نه دلار رایگان میدیم، و نه سیگنال هایی میدیم که توی یک ساعت12000000پیپ سود

نه دلار رایگان میدیم، و نه سیگنال هایی میدیم که توی یک ساعت12000000پیپ سود بدند، نه چیزی برای فروش داریم، و نه قفل وی ای پی برای فلان نفر باز شده، من تریدرم و ترید های شخصی خودم رو در اختیار شما قرار میدم، فقط و فقط چارت طلا همه یtpها هم با عکس سود معامله فرستاده میشود، به جرات میتونم بگم تنها کانالی هستیم‌که سود ها رو با سند می فرستیم تضمین هفتگی 2000پیپ سود درVIPو 400پیپ سود در عمومی فقط با سند_سود

سیگنالاش حرف نداره جوین بده