یک عده نشستن هر روز دنبال این هستن که کی از ضرر در میان عزیز من تا خودت نخو

یک عده نشستن هر روز دنبال این هستن که کی از ضرر در میان عزیز من تا خودت نخوای از ضرر بیرون نمیای تو کانال جدید من بهتون ماهی نمیدم , من ماهی گیری یادت

یک عده نشستن هر روز دنبال این هستن که کی از ضرر در میان عزیز من تا خودت نخو

یک عده نشستن هر روز دنبال این هستن که کی از ضرر در میان عزیز من تا خودت نخوای از ضرر بیرون نمیای تو کانال جدید من بهتون ماهی نمیدم , من ماهی گیری یادتون میدم این آموزش هایی هم که تو کانال جدیده گذاشتم هیچ هزینه ای نمیگیرم ازتون فقط خواهشا با دقت مطالب رو بخون و مطمعن باش تو 6 ماه ضرر هاتو کامل جبران میکنی کانال جدیده