خساپا سهم فعلا گرایش به صعود داره ولی به همین سادگی نیست. ببینید در دوره رش

خساپا سهم فعلا گرایش به صعود داره ولی به همین سادگی نیست. ببینید در دوره رشد اخیری که‌ گروه خودوریی داشت بعضی نمادها مثل ورنا و خگستر رشد بیشتر و اصلا

خساپا سهم فعلا گرایش به صعود داره ولی به همین سادگی نیست. ببینید در دوره رش

خساپا سهم فعلا گرایش به صعود داره ولی به همین سادگی نیست. ببینید در دوره رشد اخیری که‌ گروه خودوریی داشت بعضی نمادها مثل ورنا و خگستر رشد بیشتر و اصلاح قیمت کمتری داشتند، بعضی ها مثل خپارس رشد کمتری و اصلاح طولانی تری داشتند و امثال سایپا رشد و اصلاح معقولی تجربه کردند. در مورد روند کوتاه مدته سایپا ما انتظار داریم تستی به 245 داشته باشه یعنی تا زمانی که حوالی 230 معامله‌ میشه این امکان وجود داره که یکباره صف خرید قابل توجهی تشکیل بده همین امروزم می تونه این اتفاق بیفته. ولی مهم تثبیت روی 245 تومان خواهد بود و برای تکرار رشد بی وقفه 50 درصدی که اخیرا تجربه کرد باید بتونه روی این نقطه تثبیت کنه. پس زیر 245 ورود جدیدی قائل نیستیم ولی 245 به بعد دیگه باید با دید مثبت به سهم‌ نگاه کرد. از 205 تا 215 هم حمایت مستحکمی داره‌ که بالای این محدوده جای هیچ گونه نگرانی برای سهامداران نیست. Join:

خساپا سهم فعلا گرایش به صعود داره ولی به همین سادگی نیست. ببینید در دوره رش
خساپا سهم فعلا گرایش به صعود داره ولی به همین سادگی نیست. ببینید در دوره رش