بر اساس این توئیت هر ایرانی که سوریه رفته مردم را کشته. باور بعضی ها همین ا

اشاره صریح آیت الله خامنه‌ای به خودرو سازها / سوءاستفاده مافیای خودرو از تولید... شبنامه / اشاره صریح آیت الله خامنه‌ای به خودرو سازها / سوءاستفاده ما

بر اساس این توئیت هر ایرانی که سوریه رفته مردم را کشته. باور بعضی ها همین ا

بر اساس این توئیت هر ایرانی که سوریه رفته مردم را کشته. باور بعضی ها همین است اما وجودش را ندارند علنی بیان کنند آقای صادقی ! معنی امنیت را بهتر از هرکس تو باید بفهمی ، که وقتی در صحن مجلس بودی، داعش از سوریه به ایران آمد، به پشتِ درب مجلس رسید و اگر رشادت های آن روز نبود آبکش میشدی آقای تحلیلگر

بر اساس این توئیت هر ایرانی که سوریه رفته مردم را کشته. باور بعضی ها همین ا
بر اساس این توئیت هر ایرانی که سوریه رفته مردم را کشته. باور بعضی ها همین ا

اشاره صریح آیت الله خامنه‌ای به خودرو سازها / سوءاستفاده مافیای خودرو از تو

اشاره صریح آیت الله خامنه‌ای به خودرو سازها / سوءاستفاده مافیای خودرو از تولید… شبنامه / اشاره صریح آیت الله خامنه‌ای به خودرو سازها / سوءاستفاده مافیای خودرو از شعار سال / چرا خودروسازی هیچ وقت نتوانسته به صنعتی در شأن و سطح ایرانیان تبدیل شود؟ / قسمت 840 کانال دوم ما در یوتیوب کانال دوم آقای تحلیلگر ایران آنلاین را در شبکه های اجتماعی در این آدرس ها دنبال کنید تلگرام| اینستاگرام | اینستاگرام | ایتا |