دقیقا باید از فیوچرز کاملا دوری کنید نوسانات بسیار بالاس وضعیت بازار اصلا خ

دقیقا باید از فیوچرز کاملا دوری کنید نوسانات بسیار بالاس وضعیت بازار اصلا خوب نیست فرصت های خرید خیلی خوبی ایجاد شده اما نکته مهم اینه که بازم احتمال

دقیقا باید از فیوچرز کاملا دوری کنید نوسانات بسیار بالاس

وضعیت بازار اصلا خوب نیست فرصت های خرید خیلی خوبی ایجاد شده اما نکته مهم اینه که بازم احتمال ریزش داریم حتی زیر 30 ، 28 ، اما قبلش احتمالا یک ریکاوری رو خواهیم داشت گپ CME رو باید شنیده باشید که در حوالی 36 محتملا پر بشه !