تحلیل : دلار دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه آپدیت چارت تحلیل: با عب

تحلیل : دلار دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه آپدیت چارت تحلیل: با عبور از سقف یکساله در حال حرکت به سمت سقف تاریخی در کانالیزه صعودی می باشد،

تحلیل : دلار دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه آپدیت چارت تحلیل: با عب

تحلیل : دلار دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه آپدیت چارت تحلیل: با عبور از سقف یکساله در حال حرکت به سمت سقف تاریخی در کانالیزه صعودی می باشد، در صورت عبور از محدوده 32000 تومان مجددا بررسی میشود. تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد. به کانال بازار سرمایه بپیوندید:

تحلیل : دلار  دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه   آپدیت چارت تحلیل: با عب
تحلیل : دلار دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه آپدیت چارت تحلیل: با عب