برا دوستانی که مثل من فقط اسپات کار میکنن دیروز میتونستید به راحتی از این ب

برا دوستانی که مثل من فقط اسپات کار میکنن دیروز میتونستید به راحتی از این بازار ریزشی حداقل 10٪ سود بگیرید و دوباره تتر بمونید کاری که ما کردیم! توی

برا دوستانی که مثل من فقط اسپات کار میکنن دیروز میتونستید به راحتی از این ب

برا دوستانی که مثل من فقط اسپات کار میکنن دیروز میتونستید به راحتی از این بازار ریزشی حداقل 10٪ سود بگیرید و دوباره تتر بمونید کاری که ما کردیم! توی تحلیل عمدا نوشتم اسکالپ! چون میدونستم این رشد مقطعی هست و امروز دوباره بازار میریزه و باید بیاد پایین تر!