شاخص هموزن روزانه شاخص از ترند نزولی مرداد 99 خارج شده است و در ادامه منفی

شاخص هموزن روزانه شاخص از ترند نزولی مرداد 99 خارج شده است و در ادامه منفی های احتمالی میتونه پولبک به این ترند باشه و پس از آن دو تارگت 430 و 530 هز

شاخص هموزن روزانه شاخص از ترند نزولی مرداد 99 خارج شده است و در ادامه منفی

شاخص هموزن روزانه شاخص از ترند نزولی مرداد 99 خارج شده است و در ادامه منفی های احتمالی میتونه پولبک به این ترند باشه و پس از آن دو تارگت 430 و 530 هزار را میتونه تاچ کند و بنظر می رسد با توجه به شرایط حذف ارز 4200 تومانی همچنان سهمای ریالی بازدهی بهتری داشته باشند. (تا زمانیکه زیر حمایت ترند یکسال اخیر تثبیت نکرده است تحلیل معتبر است.) 1401/02/21 کانال سرخطی برتر کپی

شاخص هموزن روزانه شاخص از ترند نزولی مرداد  99 خارج شده است و در ادامه منفی
شاخص هموزن روزانه شاخص از ترند نزولی مرداد 99 خارج شده است و در ادامه منفی