کاظم اشتیانی که خدمات مهمی کرده انصافا به کشور . دکترای علم ژنتیک و بن

کاظم اشتیانی که خدمات مهمی کرده انصافا به کشور . دکترای علم ژنتیک و بنیان گذار موسس پژوهشکده رویان برای زوج های نابارور هر کس که یروز بچه دار ن

کاظم اشتیانی که خدمات مهمی کرده انصافا به کشور . دکترای علم ژنتیک و بن

کاظم اشتیانی که خدمات مهمی کرده انصافا به کشور . دکترای علم ژنتیک و بنیان گذار موسس پژوهشکده رویان برای زوج های نابارور هر کس که یروز بچه دار نمیشد اما امروز صاحب بچه شده بخاطر زحمت این بنده خداست . نکته مهم از اوردن اسم این شخص ، همون برمیگرده به مشکل افزایش جمعیت و پیر شدن جامعه در ایران که دائم به شکل های مختلف حتی با طعنه داره گوشزد میشه به مسئولان ، فقط بچه بیارید و ازین سبک ادما حمایت کنید . مشکل اقتصادیم البته مهمه . اما فقط مهم بچه دار شدنه امروز، نه جیز دیگه . خدا خودش روزی رسانه کاملا اسم این شخص کنار اسم رونالدو هدفدار عنوان شد که جلب نظر کنه و به این شکل تیتر شه