دلار ، امروز به 30 هزار تومان و سکه امامی86 به نزدیکی‌های 14 میلیون تومان (

دلار ، امروز به 30 هزار تومان و سکه امامی86 به نزدیکی‌های 14 میلیون تومان ( 13,900) رسید! باور کنید نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و ننویسم... در متن ریپل

دلار ، امروز به 30 هزار تومان و سکه امامی86 به نزدیکی‌های 14 میلیون تومان (

دلار ، امروز به 30 هزار تومان و سکه امامی86 به نزدیکی‌های 14 میلیون تومان ( 13,900) رسید! باور کنید نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و ننویسم… در متن ریپلای شده ، به اتفاقات ناخوشایند اشاره شد ، تورم … بگذریم ، از بازار بورس خودمون صحبت کنیم ، این تورم ، قطعا روی بورس هم تاثیرگذار خواهد بود.