صرافی های معتبر خارجی مناسب برای ایرانیان (نمره ها از 100 میباشند) 1⃣ رتبه

آپدیت بیتکوین : ‍ من فکر میکنم مدتی باید تو محدوده بالای 30k بمونیم. و حالا بعد از اون باید منتظر باشیم ببینیم چه الگو و کندل هایی ایجاد میشه تا دوبا

آپدیت بیتکوین : ‍ من فکر میکنم مدتی باید تو محدوده بالای 30k بمونیم. و حال

آپدیت بیتکوین : ‍ من فکر میکنم مدتی باید تو محدوده بالای 30k بمونیم. و حالا بعد از اون باید منتظر باشیم ببینیم چه الگو و کندل هایی ایجاد میشه تا دوباره روند رو تشخیص بدیم و ببینیم به کدوم سمت داره حرکت میکنه. من از سه پله خرید با اطمینان در اینجا یک پله خرید زدم. قیمت فعلی: 31,300$

آپدیت بیتکوین :  ‍ من فکر میکنم مدتی باید تو محدوده بالای 30k بمونیم. و حال
آپدیت بیتکوین : ‍ من فکر میکنم مدتی باید تو محدوده بالای 30k بمونیم. و حال

صرافی های معتبر خارجی مناسب برای ایرانیان (نمره ها از 100 میباشند) 1⃣ رتبه

صرافی های معتبر خارجی مناسب برای ایرانیان (نمره ها از 100 میباشند) 1⃣ رتبه اول: Kucoin تعداد رمزارزها: 623 نمره KSA تیم: 94 لینک ثبت نام: www.kucoin.com 2⃣ رتبه دوم: Bybit تعداد رمزارزها: 203 نمره KSA تیم: 94 لینک ثبت نام: www.bybit.com 3⃣ رتبه سوم: Mexc تعداد رمزارزها: 1264 نمره KSA تیم: 93 لینک ثبت نام: m.mexc.com 4⃣ رتبه چهارم: Lbank تعداد رمزارزها: 515 نمره KSA تیم: 91 لینک ثبت نام: www.lbank.info 5⃣ رتبه پنجم: Coinex تعداد رمزارزها: 474 نمره KSA تیم: 90 لینک ثبت نام: www.coinex.com 6⃣ رتبه ششم: Hotbit تعداد رمزارزها: 1596 نمره KSA تیم: 84 لینک ثبت نام: www.hotbit.io

صرافی های معتبر خارجی مناسب برای ایرانیان (نمره ها از 100 میباشند) 1⃣ رتبه
صرافی های معتبر خارجی مناسب برای ایرانیان (نمره ها از 100 میباشند) 1⃣ رتبه